1. Home
  2. Notice and takedown

Notice and takedown

Mocht u van mening zijn dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@smulweb.nl. Overigens leidt dit er niet toe dat wij niet aansprakelijk zullen zijn richting rechthebbende. Het lijkt mij echter wel verstandig om het toe te voegen. Mogelijk leidt dit ertoe dat een rechthebbende eerder een vriendelijk verzoek doet ipv direct een claim neerlegt bij ons.

Top