1. Home
  2. hans_bi
  3. Recensies van hans_bi
Recensies van hans_bi

Byzonder goed restaurant dat afwijkt van het stereotiepe chineese restaurant. … Lees verder »Byzonder lekker en goedkoop restaurant. 28 November 1999 hebben wij [ een familie bestaande uit 14 personen] gegeten bij de drie engeltjes… … Lees verder »Top