De nieuwe mediawet moet regels bevatten voor reclame gericht op kinderen over ongezonde voedingsmiddelen. Dat bepleiten de Hart- stichting en de Consumentenbond bij de Tweede Kamer. ` `Terecht wordt in het voorstel voor de nieuwe wet wel geregeld dat op tijdstippen dat kinderen tv kijken (tussen 6.00 en 21.00 uur), geen reclame voor alcoholische dranken mag worden uitgezonden. De bond en de Hartstichting pleiten al enkele jaren voor eenzelfde regeling voor reclame voor ongezonde levensmiddelen“, aldus de bond in een gemeenschappelijk pers- bericht. “Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat reclame van invloed is op het eetpatroon van kinderen en bovendien het begrip van kinderen over gezondevoeding verstoort. Hierover is grote internationale consensus, en de nieuwe mediawet is biedt een uitgelezen kans om de hoeveelheid reclame voor junkfood gericht op kinderen sterk in te perken.“

De stijging van overgewicht is een groot probleem onder kinderen. De afgelopen tien jaar het percentage kinderen met overgewicht schrikbarend gestegen, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien, aldus de Consumentenbond en de Hartstichting.