De lammetjes dartelen al weer in de wei en daar moet je maar even niet aan denken als je dit bericht verder leest. Want dat gaat over eten en dat doen we minder, tenminste als het om lams- of schapevlees gaat. Dat baart de regering van Ierland zoveel zorgen dat ze in Brussel de zaak gaan bespreken. Want we eten steeds minder schapen, maar er zullen er ook steeds minder beschikbaar komen omdat de verzorging duurder wordt en vergrijzende schapenboeren geen opvolgers kunnen vinden. Niet alleen in Ierland is het aantal schapen de afgelopen jaren gedaald, maar ook in Nederland en landen waar traditioneel veel lam wordt gegeten als Frankrijk, Spanje en Engeland hebben te maken met een dalende schapen-stapel.
Ierland wil alle Ministers van Landbouw van de EU-lidstaten vragen om maatregelen. Bijvoorbeeld om jongeren aan het schapevlees te krijgen. Want niet alleen is lams- en schapevlees erg lekker, schapen zijn ook goed voor het landschap. Zo voorkomen ze de erosie van bergen en boerderijen houden het platteland levendig. Aldus de Ierse regering.