Mijn verzameling citaten

Ik ben gek op citaten en aforismen. In dit artikel zet ik een aantal mooie.

Het is mijn vaste overtuiging dat de echte egoisten d.w.z. die zeldzame die er ernstig naar streven zelf gelukkig te zijn het meeste geluk voor anderen verspreiden.

~ Bomans ~

Wie het geluk niet kan genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat.

~ Cervantes ~

Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht.

~ Bertus Aafjes ~

Zodra men het werk lief krijgt, wordt het leven gelukkig.

~ Ruskin ~

Wij gedragen ons alsof comfort en luxe de voornaamste levensbehoeften zijn; terwijl om echt gelukkig te zijn we alleen iets nodig hebben dat ons enthousiasme kan opwekken.

~ Kingsley ~

Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles.

~ Chesterton ~

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.

~ Phil Bosmans ~

Gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen mensen en mensen veranderen de wereld.

~ Schweitzer ~

Er is zelden iets wat ik zeg of denk of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten.

~ Bomans ~

Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen.

~ Otto Weiss ~

Ik heb geconstateerd dat mensen van gedachten houden die niet tot denken dwingen.

~ S. Jezry Lec ~

Niets is gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd.

~ F. van Damme ~

Zolang een mens in staat is zijn gedachten te formuleren, heeft hij ze buiten zichzelf in een vorm neergezet en kunnen ze hem niet overweldigen.

~ Bomans ~

Al mijn gedachten zijn een speldenprik in het heelal en een stekelvarken in mijn omgeving

~ anoniem ~

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.

~ Pablo Picasso ~

Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid; het is de werkelijkheid van de weerspiegeling.

~ J.L. Godard ~

Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.

~ Nietzsche ~

Degene die voor eerlijk delen is, vindt dat hij zelf niet genoeg krijgt.

~ anoniem ~

We lachen als we herkennen.

~ Carmiggelt ~

Lachen is leedvermaak, maar dan met een zuiver geweten.

~ Nietzsche ~

Luie mensen zijn dikwijls heel fijne mensen.

~ C. Yperman ~

Soms ben ik een beest in bed: een luiaard.

~ Hoste ~

Ambitie is een flauw excuus voor wie het niet kan opbrengen lui te zijn.

~ anoniem ~

De idealen van elke natie kan je opmaken uit haar advertenties.

~ Douglas ~

Idealisten worden zeldzamer omdat ze geen carriere meer kunnen maken.

~ Dirk Wilmars ~

De kunst van te leven is: thuis te zijn alsof men op reis is.

~ Bomans ~

Leven is gemakkelijker dan men denkt. Al wat je moet kunnen is het onmogelijke aanvaarden, het onmisbare missen en het onverdraaglijke verdragen.

~ K. Norris ~

Het leven is als een bos, rechtdoor kan nooit.

~ Oleg Popov ~

Het tijdelijke leven vormt geen tegenstelling tot het eeuwige leven, doch is er een onderdeel van.

~ J. Greshoff ~

Liefde is alleen duurzaam als het paar samen van veel dingen houdt en niet alleen van elkaar.

~ W.L. ~

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.

~ Nietzsche ~

Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt.

~ B. Mesotten ~

Het genie woont slechts een verdieping hoger dan de waanzin.

~ Schopenhauer ~

De geest van een taal openbaart zich het duidelijkst in haar onvertaalbare woorden.

~ Von Ebner Eschenbach ~

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.

~ Wittgenstein ~

Om een evenwichtige kijk te hebben op de dingen moet degene die een hond heeft om hem te aanbidden ook een kat hebben om hem te negeren.

~ Peter Darbo ~

Zelfkennis is voor de ziel wat een koud bad is voor het lichaam. Bij beide is de eerste gewaarwording vaak schrik, terwijl de tweede van opfrissende en krachtgevende aard is.

~ E.F. Cremer ~

Kennis is nog geen wijsheid.

~ Schopenhauer ~

Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen. Maar er zijn er anderen die, dank zij hun kunst en intelligentie, een gele vlek in de zon veranderen.

~ Pablo Picasso ~

Goede schilderijen, ook al noemt men ze landschap of stilleven, zijn immer zelfportretten.

~ J. Greshoff

3 Reacties

  1. “Niemand is wijzer dan degene die het ervaren heeft”

    Marijke

  2. mauritsenole92

    25 juni 2002 at 12:04

    Die van Bomans en Weiss spreken me erg aan ;-)

    Carla

Geef een reactie