Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Wetenschappelijk onderzoek naar de kerstman!

Een grappig artikel, niet voor kinderen...!

1. Voor zover bekend zijn er geen rendiersoorten die kunnen vliegen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er nog ca. 300.000 soorten van levende organismen onderzocht en geklassificeerd moeten worden, en alhoewel de meeste daarvan behoren tot de insecten en bacterien, sluit dit natuurlijk niet geheel uit dat er vliegende rendieren zouden kunnen bestaan, die alleen de Kerstman gezien heeft.2. Er zijn ca. 2 miljard kinderen op deze wereld (jonger dan 18 jaar). Maar aangezien de Kerstman een hekel heeft aan Moslims, Hindoes, Joden en Boeddhisten wordt zijn werklast tot 15% gereduceerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dat dan 378 miljoen kinderen. Bij een optimistisch gemiddelde van 3,5 kind per huis zijn dat 91,8 miljoen huizen. We gaan er vanuit dat er in elk huis minstens 1 kind te vinden is dat een cadeau van de Kerstman verdient.3. De Kerstman kan op Kerstmis 31 uren werken, danzij de verschillende tijdzones en de rotatie van de aarde, aannemende dat hij van oost naar west reist (wat mij logisch lijkt voor de Kerstman). Dit resulteert in 822,6 huisbezoeken per seconde. Bij elk westers huis met een oppassend kind heeft de Kerstman dus 1/1000ste van een seconde om te parkeren, uit de slee te springen, door de schoorsteen te kruipen, de sokken te vullen, de presentjes onder de kerstboomt te leggen, op te eten wat men daar goedbedoeld heeft klaargelegd, terug door de schoorsteen naar buiten te gaan, terug op zijn slee te stappen en naar het volgende huis te rijden. Aannemende dat die 91,8 miljoen huizen gelijkelijk verdeeld zijn over de aarde, praten we over 1.240 meter per huisbezoek. De totale af te leggen afstand wordt dan 120,8 miljoen kilometer. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met eventuele pauzes (om te doen wat we allemaal moeten doen als we 31 uren zouden werken) en ook nog geen tijd voor een maaltijd etc. Dit betekent dat de slee van de Kerstman zich moet voortbewegen met een snelheid van 1.040.000 meter per seconde. Dat is dus 3.000 keer sneller dan de geluidssnelheid. En om nu een goede indruk te krijgen: het snelste door de mens gemaakte voertuig dat we kennen, de Ulysses ruimtesonde, beweegt met een armzalige snelheid van 44.000 meter per seconde. Daarbij kan een conventioneel rendier maximaal ca. 24 meter per seconde halen.4. Een ander interessant aspect is het vrachtgewicht. Indien we ervan uitgaan dat elk kind minimaal een klein Lego-doosje krijgt dat ca. 1 kg weegt, dan moet de slee 321 miljoen kilo voortsjouwen. En dan hebben we de Kerstman nog niet meegeteld en we weten dat ook die nooit magertjes wordt afgebeeld. Ons conventioneel rendier kan op land hooguit 150 kg trekken. Zelfs indien we aannemen dat we alsnog een bijzonder vliegend rendier vinden dat bijvoorbeeld 10x zoveel vracht zou kunnen trekken als ons conventionele rendier, dan nog hebben we niet voldoende aan enkele van die rendieren. Nee, in dat geval hebben we 214.200 van die rendieren nodig. Dit verhoogt het vrachtgewicht nog eens tot zo'n 353.430 ton. En wederom ter orientatie, dit is 4x het gewicht van het grote cruiseschip The Queen Elizabeth.5. Onze vracht van 353.430 ton die zich met een snelheid van 1.040.000 meter per seconde beweegt, zal een enorme luchtweerstand ondervinden. Dit zal de rendieren zoveel opwarmen als vergelijkbaar is met een spaceshuttle die de dampkring binnenkomt. De voorste 2 rendieren moeten een energie van 14,3 quintillion joule aan energie kunnen verwerken. En dat per seconde. Daar krijg je het toch even benauwd van. Om een lang verhaal kort te houden: deze rendieren zullen spontaan in vlammen opgaan. Vervolgens zullen de volgende rendieren aan de beurt zijn. Het resultaat zal een oorderdovend torpedo-effect zijn. Het gehele rendierteam zal in 4,26 duizendste van een seconde verdampt zijn. En in de tussentijd staat onze Kerstman bloot aan versnellingen van zo'n 15.500,6 G. Een 125 kg wegende Kerstman (en dan schatten we hem bespottelijk laag) zal dan tegen de achterkant van de slee gedrukt worden met een kracht van 4.315.015 Nm.Moraal van dit verhaal:

Indien de Kerstman ooit presentjes heeft rondgebracht met Kerstmis, dan is hij nu morsdood. Geheel wetenschappelijk vastgesteld!

Home Recepten