Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Veilig barbecueën

Dankzij de tips van Smulweblid spikkertje voorkom je ongelukken tijdens de barbecue.

Wat is er gezelliger om samen te bbq-en. Helaas komt het maar al te vaak voor dat het BBQ-en niet alleen een feest is..verkeerd gebruik kan er voor zorgen dat er ongelukken gebeuren en dat is juist wat we niet willen... Let bij de aanschaf van een barbecue erop dat deze stevig op zijn poten staat en plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond.

Bos, heide en duin zijn vooral tijdens de droge zomermaanden uiterst brandbaar.

Zet op de camping de barbecue ver genoeg van de tent af. Let op fladderende gordijnen/flappen van de caravan of tent.

Zet de barbecue ook niet naast houten hekjes, overhangende bomen en klimplanten.

Barbecue nooit binnenshuis. Niet op de open haard en ook niet met een gas- of electrische barbecue. Afgezien van het brandgevaar (schoorsteenbrand) geven smeulende vuurtjes en gloeiende houtskool veel koolmonoxide af (CO-vergiftiging).

Barbecue niet onder een afdak.

Houd rekening met de windrichting (overwaaien van vonken). Zet de barbecue op een windvrije plaats.Volg de gebruiksaanwijzing van de barbecue op.

Begin met een schone barbecue.

Houtskool; Gebruik nooit spiritus, benzine of petroleum als aanmaakmiddel, maar aanmaakblokjes of aanmaakvloeistof. Houtskool en briketten zijn moeilijk aan te steken, gebruik aanmaakblokjes en neem de tijd,reken op minstens een half uur (laag houtskool of briketten, daarop ??n of meerdere aanmaakblokjes, bedek de aanmaakblokjes met wat houtskool of -briketten). Briketten (geperst houtskool) branden langer en gelijkmatiger dan gewoon houtskool. Steek de barbecue aan met een lange lucifer. Zodra het hele houtskoolbed gloeit, dus niet meer vlamt, kan het feest beginnen.

Gas; Controleer de datum op de gasfles. Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop).

Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. Haal het deksel eraf, voordat je de barbecue aansteekt. Steek de barbecue aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid.

Electrisch; Let op met regen. Zet nooit een electrische barbecue in de buurt van water/zwembad. Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage. Het snoer van de barbecue moet zo zijn neergelegd dat het van de warmtebron afloopt. Leg het snoer zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen in verband met struikelgevaar.Laat kinderen niet in de buurt van de barbecue spelen.

Houd ook huisdieren uit de buurt.

Draag geen lichtontbrandbare kleding (bv. nylon), zwempak, zwembroek of ontbloot bovenlijf.

Verplaats nooit een brandende barbecue.

Gebruik lange pennen, vleesvorken en tangen.

Houd blusmateriaal bij de hand.Verplaats nooit een nog warme barbecue.

Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Dek de houtskool met een laag zand af.

Draai de gaskraan dicht en zet de warmtestand uit.

Bewaar een gasbarbecue buiten, bij een eventueel lek zal het gas wegwaaien en niet ophopen zoals binnen gebeurt.

Een gasfles die is gaan roesten, lekken of andere duidelijke schades vertoont, mag niet worden bijgevuld.

Haal bij een electrische barbecue de stekker uit het stopcontact als deze niet meer gebruikt wordt.Kleding die in brand staat, doven met water of afdekken met andere kleding.

Brandwonden koelen, minimaal 10 minuten met lauw stromend water.

Blus de barbecue met water of zand als u met houtskool werkt.

Draai bij een gasbarbecue de gaskraan dicht.

Blus een elektrische barbecue met een poederblusser of CO2 blusser. Gebruik geen water.

Home Recepten