Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

ben ook bij de riagg geweest

SAMENVATTING TEMPERAMENT VAN HENK

Henk is een extravert bij uitstek:

hij treedt nieuwe mensen en situaties onbevangen tegemoet, blij en tevreden, vriendelijk en rustig.

Henk heeft dan ook een ruime kennissenkring, alsook een netwerk van vrienden en relaties waarop hij kan terugvallen.

Hij houdt van bijeenkomsten waar hij veel mensen kan leren kennen.

Henk haat het alleenzijn: hij vindt het verschrikkelijk gedurende een lange periode niet buiten te komen of niemand te zien.

Hij heeft een zeer grote behoefte om constant nieuwe prikkels op te zoeken (hetzij in de actie, hetzij in contact met andere mensen), omdat hij zich anders al snel gaat vervelen.

Henk is dan ook een optimist die graag plannen maakt - veel liever dan ze uit te werken - en die ervan uitgaat dat de dingen meestal goed aflopen.

Hij vindt het leven een fantastisch avontuur en is steeds op zoek naar nieuwe piekervaringen. Hij houdt ook niet van veel piekeren noch van zwartgallige gedachten: hij denkt liever aan iets plezierigs, het leven is zo al kort genoeg. En hij heeft een absolute hekel aan lijkbidders en zuurpruimen, waarvan hij vindt dat er veel te veel op deze aardbol rondlopen, en die hemzelf misschien wel een "losbol" zullen noemen met te weinig aandacht voor andermans behoeften.

Henk heeft een ongeremde persoonlijkheid en heeft geen moeite zich uit te leven en zich te laten gaan.

Als er bijvoorbeeld een fuif is dan doet hij hieraan voluit mee, weinig kans dat je hem ergens in een rustig hoekje zult zien praten. Hij is aangenaam in de omgang en weinig veeleisend, noch voor zichzelf noch voor anderen.

Van hem zul je zelden harde of kritische uitspraken horen, en hij maakt zich ook niet snel kwaad.

Henk is dan ook meestal opgewekt.

Hij is gelijkmoedig en zijn reacties zijn voorspelbaar.

Hij kent geen dubbele bodem: hij is weinig mysterieus en wordt zelden verkeerd begrepen. Hij kijkt je recht in de ogen en wendt zijn ogen niet af tijdens het gesprek.

Bij hem hoef je ook niet bang te zijn van plotse uitbarstingen van woede bijvoorbeeld.

Henk maakt een goede eerste indruk, ook en vooral bij "belangrijke" mensen, omdat hij redelijk kalm blijft indien hij geobserveerd wordt.

Waarschijnlijk schiet hij ook goed op met zijn baas.

Henk heeft geen problemen om zijn emoties te uiten in het bijzijn van anderen, hij houdt zijn gevoelens en problemen niet voor zichzelf.

Henk zal zowel goed als slecht nieuws snel delen met mensen uit zijn naaste omgeving.

Hij hecht ook geen overdreven belang aan zijn privacy.

Henk is een levensgenieter, met alle zintuigen. Zo ligt hij bijvoorbeeld graag in de zon en kan hij echt genieten van een lekker ontspannend warm bad.

En ook van een succes kan hij oprecht genieten.

Henk heeft een rustige en kalme natuur, hij heeft weinig last van zenuwen.

Hij voelt zich zelden onzeker en is niet snel bang.

Ook lichamelijk is Henk meestal ontspannen.

Hij heeft een rechte houding met vloeiende bewegingen en sportieve tred.

Hij houdt waarschijnlijk ook van sport.

Henk is goed aangepast aan de uitwendige wereld, is praktisch aangelegd, is zelden verstrooid en gaat efficient om met de problemen van alledag. Hij steekt de kop niet in het zand in geval van problemen, struisvogelpolitiek is hem onbekend. Hij is een realist, geen dagdromer, heeft misschien zelfs te weinig fantasie.

Hij is minder nieuwsgierig dan de gemiddelde persoon, en zal niet vaak experimenteren.

Het interesseert hem ook niet erg de baas te spelen - dat mag iemand anders gerust doen - en in discussies heeft hij er geen probleem mee water in de wijn te doen.

Dit heeft niets te maken met zwakte, maar alles met het vermijden van onnodige ruzies en problemen.

Om iets te bereiken gebruikt hij veel liever zijn natuurlijke charmes.

En Henk is inderdaad uitermate charmant? Hij is dan ook populair bij zijn - wellicht vele - vrienden, bij wie hij graag vertoeft; in geval van problemen kan hij dan ook altijd terugvallen op deze vrienden en kennissen.

Henk kan snel beslissingen nemen zonder veel te piekeren, stelt die beslissingen niet uit (met het gevaar voor oppervlakkige beslissingen vanwege gebrek aan "inwendig"

overleg).

Eens een beslissing genomen verandert hij niet snel van mening.

Henk is immers weinig beschouwend ingesteld, heeft misschien te weinig inzicht in zijn eigen drijfveren.

Hij ontwikkelt zijn idee?n vooral door ze in de praktijk uit te testen of door er met andere mensen over te praten, eerder dan helemaal in zijn eentje over het onderwerp na te denken en te filosoferen.

Zo beoordeelt Henk ook mensen en situaties eerder op objectieve feiten dan op subjectief aanvoelen.

Wanneer Henk plots geconfronteerd wordt met een ernstig probleem dan blijft hij daar niet lang alleen mee zitten: ofwel zal hij prompt zelf de nodige acties treffen, ofwel gaat hij onmiddellijk troost, steun en hulp zoeken bij vrienden en kennissen.

Ook naar zichzelf toe is Henk weinig zelfkritisch; een keerzijde van deze medaille is echter dat hij misschien ook weinig interesse heeft in zelfontplooiing.

Hij is meer punctueel dan de gemiddelde persoon, en houdt er niet van de zaken te lang onbeslist te laten.

Henk gaat methodisch, routinematig en effici?nt te werk.

Hij kan zich goed en lang concentreren. werkt regelmatig, in plaats van ?in vlagen?.

Ook op school moest Henk het eerder hebben van regelmatig studeren dan van snelheid van inzicht; hij kan ook goed zaken van buiten leren.

Henk is traditioneel ingesteld, hijis niet de grote wereldverbeteraar.

Hij hecht veel belang aan de klassieke waarden zoals gezin en familie, alsook aan tradities zoals het vieren van verjaardagen.

Hij houdt erg veel van kinderen.

Henk kan zich ook goed ori?nteren; zelfs in een grote stad zal hij niet snel verloren lopen of de weg kwijt raken.

Henk is zintuiglijk aangelegd.

Hij is zelden verstrooid en heeft integendeel een goed oog voor details: als Henk iets heeft meegemaakt dan kan hij dat jaren later nog in geuren en kleuren beschrijven.

Deze eigenschap is zeer nuttig bij het oplossen van problemen:

Henk herinnert zich dan nog goed hoe hij een dergelijk probleem de vorige keer heeft aangepakt en kan het daarom nu op dezelfde manier doen, wat hem tijd en energie bespaart.

Hij kan goed tegen prikkels zoals lawaai, en heeft zelfs een sterke prikkel nodig om geactiveerd te worden, waardoor hij soms de indruk geeft onvoldoende alert te zijn. H

enk is niet gemakkelijk inwendig in lichterlaaie te krijgen; hij wordt bijvoorbeeld ook niet snel verliefd. Ook zijn droomleven is niet overdreven goed ontwikkeld.

Henk kan genieten van een gezellige drink, zonder daarom overmatig te zijn, en heeft zelden last van een kater.

Hij kan zich gemakkelijk en snel volledig ontspannen.

Henk wordt 's avonds redelijk plotseling moe, en geraakt gemakkelijk in een diepe slaap.

Hij heeft aanleg tot snurken, zeker op latere leeftijd.

Henk heeft een speciale aanleg voor zingen en acteren, misschien zelfs voor het schrijven. Zijn stem is helder en ongeremd.

Henk is ook gericht op materiele zaken, en hij voelt zich waarschijnlijk goed thuis in onze consumptiemaatschappij.

Als de financiele middelen het toelaten zal hij wellicht regelmatig veranderen van meubels, auto, kledij.

Home Recepten