Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

palmpasenstok

Kruis:

Voor het maken van het kruis zijn twee stokken nodig: een stok van 75 cm lengte en een van 50 cm. Wanneer de stokken tot een kruis gevormd zijn door middel van touw of ijzerdraad, gaan we ze verven of met papier omwinden. Dit kruis verwijst naar het kruis waaraan Jezus stierf. Het kruis is voor ons een symbool van de verlossing, symbool van nieuw leven. Door te sterven aan het kruis heeft Jezus de zonde van de eerste mens weer goedgemaakt en ook onze zonden. Door het kruis zijn wij weer kinderen van God geworden en kunnen wij in de hemel komen. Door het kruis is er eeuwig leven. Daarom geven wij aan het kruis in onze huizen de ereplaats en beginnen wij de belangrijke ogenblikken van de dag met het maken van het kruisteken.Wanneer het kruis zover klaar is, gaan we het geheel mooi versieren met:

PALMTAKJES:

Hiervan maken we een mooie krans om aan het kruis te hangen. De palmtakken verwijzen naar Jezus die toegezwaaid werd met palmbladeren toen Hij Jeruzalem binnen trok. Het dient nu als een ereteken van de overwinning van Jezus op de dood. De krans verwijst naar de met doornen gekroonde Koning Jezus. In de bijbel lezen we hierover:

Nadat Jezus ter dood veroordeeld was, trokken de soldaten Hem zij kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten zij van doorntakken een kroon en zetten die op zijn hoofd.

HAAN:

Deze kan je zelf maken van karton, maar je mag misschien ook wel een broodhaantje bij de bakker kopen; dit haantje plaatsen we op de top van de kruisstok. Een haan kraait al heel vroeg in de nacht om te laten weten dat het licht sterker is dam de duisternis, maar de haan van de palmpaasstok is voor ons meer dan een symbool van afscheid van Jezus die de macht van de duisternis van de zonde voorgoed overwonnen heeft en ons oproept uit de slaap van de dood. Ook is deze haan symbool van waakzaamheid en boete en verwijst naar de haan die kraaide toen Petrus Jezus verloochende. In de bijbel lezen we hierover:

Na de viering van het Laatste Avondmaal, ging Jezus naar de Hof van Olijven om er te bidden. Terwijl Hij bad kwam een van zijn leerlingen, Judas genaamd, aan het hoofd van een troep soldaten. Zij namen Jezus gevangen en brachten Hem naar de hogepriester. Terwijl deze Jezus ondervroeg, voegde Petrus Petrus zich tussen de mensen op binnenplaats. Op een gegeven moment werd hij herkend als leerling van Jezus. Maar Petrus, bang als hij was, zui tot driemaal toe dat hij die man niet kende. Toen kraaide in de verte een haan. En op hetzelfde ogenblik herinnerde Petrus zich wat Jezus eerder daarover gezegd had. Hij liep naar buiten en weede zeer.

TWEE SINAASAPPELS:

Deze verwijzen naar de sponzen met water en azijn waarvan Jezus dronk toen Hij aan het kruis hing. In de bijbel lezen we hierover: een van de soldaten ging een spons halen, drenket die in zure wijn, stak hem op een rietstok em bood hem te drinken.

TWAALF ONGEPELDE PINDA'S:

Deze verwijzen naar de twaalf apostelen.

DERTIG ROZIJNEN:

Deze verwijzen naar de dertig zilverlingen die Judas kreeg om Jezus te verraden. In de bijbel lezen hierover:

Judas Iskariot, een van de twaalf apostelen ging naar de hogepriesters en zei: Wat wilt ge mij geven als ik u Jezus in handen speel? Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.

EIEREN:

Uit een ei komt nieuw leven. Met Pasen vieren we ook dat er nieuw leven is na de dood.Dit artikel is overgenomen daar het op de pagina van jafnoe is verwijderd.

Home Recepten Kookboeken