Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Tekens v/h letter blok

Deze symbolen [tekens] zijn goed te gebruiken. Alt en het nummerieke gedeelte, niet de cijfers boven de letters gebruiken, anders werkt het niet.

Alt 033 = !

Alt 034 = "

Alt 035 = #

Alt 036 = $

Alt 037 = %

Alt 038 = &

Alt 039 = '

Alt 040 = (

Alt 041 = )

Alt 042 = *

Alt 043 =

Alt 044 = ,

Alt 045 =

Alt 046 = .

Alt 047 = /

Alt 048 = 0

Alt 049 = 1

Alt 050 = 2

Alt 051 = 3

Alt 052 = 4

Alt 053 = 5

Alt 054 = 6

Alt 055 = 7

Alt 056 = 8

Alt 057 = 9

Alt 058 = :

Alt 059 = ;

Alt 060 = <

Alt 061 = =

Alt 062 = >

Alt 063 = ?

Alt 064 = @

Alt 065 = A

Alt 066 = B

Alt 067 = C

Alt 068 = D

Alt 069 = E

Alt 070 = F

Alt 071 = G

Alt 072 = H

Alt 073 = I

Alt 074 = J

Alt 075 = K

Alt 076 = L

Alt 077 = M

Alt 078 = N

Alt 079 = O

Alt 080 = P

Alt 081 = Q

Alt 082 = R

Alt 083 = S

Alt 084 = T

Alt 085 = U

Alt 086 = V

Alt 087 = W

Alt 088 = X

Alt 089 = Y

Alt 090 = Z

Alt 091 = [

Alt 092 =

Alt 093 = ]

Alt 094 = ^

Alt 095 =

Alt 096 = `

Alt 097 = a

Alt 098 = b

Alt 099 = c

Alt 100 = d

Alt 101 = e

Alt 102 = f

Alt 103 = g

Alt 104 = h

Alt 105 = i

Alt 106 = j

Alt 107 = k

Alt 108 = l

Alt 109 = m

Alt 110 = n

Alt 111 = o

Alt 112 = p

Alt 113 = q

Alt 114 = r

Alt 115 = s

Alt 116 = t

Alt 117 = u

Alt 118 = v

Alt 119 = w

Alt 120 = x

Alt 121 = y

Alt 122 = z

Alt 123 = {

Alt 124 = |

Alt 125 = }

ALt 126 = .

Alt 127 =

Alt 128 = C

Alt 129 = u

Alt 130 = e

Alt 131 = a

Alt 132 = a

Alt 133 = a

Alt 136 = e

Alt 137 = e

Alt 138 = e

Alt 139 = i

Alt 140 = i

Alt 141 = i

Alt 142 = A

Alt 143 = ?

Alt 144 = E

Alt 145 = ?

Alt 146 = ?

Alt 147 = o

Alt 148 = o

Alt 149 = o

Alt 150 = u

Alt 151 = u

Alt 152 = y

Alt 153 = O

Alt 154 = U

Alt 155 = ?

Alt 156 = #

Alt 157 = ?

Alt 158 = ?

Alt 159 = ?

Alt 160 = a

Alt 161 = i

Alt 162 = o

Alt 163 = u

Alt 164 = ?

Alt 165 = ?

Alt 171 = ?

Alt 172 = ?

Alt 173 = !

Alt 174 = <

Alt 175 = >

Alt 176 =

Alt 177 =

Alt 178 =

Alt 179 =

Alt 180 =

Alt 181 = A

Alt 182 = A

Alt 183 = A

Alt 184 = ?

Alt 185 =

Alt 186 =

Alt 187 =

Alt 188 =

Alt 189 = ?

Alt 190 = Y

Alt 191 =

Alt 192 =

Alt 193 =

Alt 194 =

Alt 195 =

Alt 196 =

Alt 197 =

Alt 198 = ?

Alt 199 = ?

Alt 200 =

Alt 201 =

Alt 202 =

Alt 203 =

Alt 204 =

Alt 205 =

Alt 206 =

Alt 207 = ?

Alt 208 = ?

Alt 209 = ?

Alt 210 = E

Alt 211 = E

Alt 212 = E

Alt 213 = i

Alt 214 = I

Alt 215 = I

Alt 216 = I

Alt 217 =

Alt 218 =

Alt 219 =

Alt 220 =

Alt 221 =

Alt 222 = I

Alt 223 =

Alt 224 = O

Alt 225 = ?

Alt 226 = O

Alt 227 = O

Alt 228 = ?

Alt 229 =

Alt 230 = ?

Alt 231 = ?

Alt 232 = ?

Alt 233 = U

Alt 234 = U

Alt 235 = U

Alt 236 = y

Alt 237 = Y

Alt 238 =

Alt 239 = ?

Alt 240 = --

Alt 241 = ?

Alt 242 =

Alt 243 = ?

Alt 244 = ?

Alt 245 = ?

Alt 246 = ?

Alt 247 = ?

Alt 248 = ?

Alt 249 = ?

Alt 250 = ?

Alt 251 = ?

Alt 252 = ?

Alt 253 = ?

Alt 254 =

Alt 290 = "

Alt 291 = #

Alt 293 = %

Alt 294 = &

Alt 295 = '

Alt 296 = (

Alt 297 = )

Alt 298 = *

Alt 299 =

Alt 300 = ,

Ctrl Alt = als het euroteken al op je toetsenbord voorkomt.Alt 033 =!

Alt 034 ="

Alt 035 =#

Alt 036 =$

Alt 037 =%

Alt 038 =&

Alt 039 ='

Alt 040 =(

Alt 041 =)

Alt 042 =*

Alt 043 =

Alt 044 =,

Alt 045 =-

Alt 046 =.

Alt 047 =/

Alt 048 =0

Alt 049 =1

Alt 050 =2

Alt 051 =3

Alt 052 =4

Alt 053 =5

Alt 054 =6

Alt 055 =7

Alt 056 =8

Alt 057 =9

Alt 058 =:

Alt 059 =;

Alt 060 =<

Alt 061 ==

Alt 062 =>

Alt 063 =?

Alt 064 =@

Alt 065 =A

Alt 066 =B

Alt 067 =C

Alt 068 =D

Alt 069 =E

Alt 070 =F

Alt 071 =G

Alt 072 =H

Alt 073 =I

Alt 074 =J

Alt 075 =K

Alt 076 =L

Alt 077 =M

Alt 078 =N

Alt 079 =O

Alt 080 =P

Alt 081 =Q

Alt 082 =R

Alt 083 =S

Alt 084 =T

Alt 085 =U

Alt 086 =V

Alt 087 =W

Alt 088 =X

Alt 089 =Y

Alt 090 =Z

Alt 091 =[

Alt 092 =

Alt 093 =]

Alt 094 =^

Alt 095 =_

Alt 096 =`

Alt 097 =a

Alt 098 =b

Alt 099 =c

Alt 0100=d

Alt 0101=e

Alt 0102=f

Alt 0103=g

Alt 0104=h

Alt 0105=i

Alt 0106=j

Alt 0107=k

Alt 0108=|

Alt 0109=m

Alt 0110=n

Alt 0111=o

Alt 0112=p

Alt 0113=q

Alt 0114=r

Alt 0115=s

Alt 0116=t

Alt 0117=u

Alt 0118=v

Alt 0119=w

Alt 0120=x

Alt 0121=y

Alt 0122=z

lt 0123={

Alt 0124=|

Alt 0125=}

Alt 0126=~

Alt 0127=

Alt 0128=?

Alt 0129=?

Alt 0130=?

Alt 0131=?

Alt 0132=?

Alt 0333=?

Alt 0134=?

Alt 0135=?

Alt 0136=?

Alt 0137=?

Alt 0138=?

Alt 0139=?

Alt 0140=?

Alt 0141=?

Alt 0142=?

Alt 0143=?

Alt 0144=?

Alt 0145=?

Alt 0146=?

Alt 0147=?

Alt 0148=?

Alt 0149=?

Alt 0150=?

Alt 0151=?

Alt 0152=?

Alt 0153=?

Alt 0154=?

Alt 0155=?

Alt 0156=?

Alt 0157=?

Alt 0158=?

Alt 0159=?

Alt 0160=

Alt 0161=!

Alt 0162=?

Alt 0163=#

Alt 0164=?

Alt 0165=Y

Alt 0166=|

Alt 0167=?

Alt 0168=?

Alt 0169=?

Alt 0170=?

Alt 0171=<

Alt 0172=?

Alt 0173=--

Alt 0174=?

Alt 0175=?

Alt 0176=?

Alt 0177=?

Alt 0178=?

Alt 0179=?

Alt 0180='

Home Recepten