Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Computertaal

Een handige woordenlijst met veel gebruikte Engelse termen en hun vertaling. alignment=uitlijnen

apply=toepassen

arrange=schikken

attachment(s)=bijlage

background=achtergrond

bold=vet

bookmark=bladwijzer

border=rand

bullet=opsommingsteken

capital=hoofdletter

caps=hoofdletters

changes=wijzigingen

character=teken

chart=grafiek

check=controleren

clear=wissen

clipboard=klembord

command=opdracht

confirm=bevestigen

create=maken

customize=aanpassen

cut=knippen

data=gegevens

default=standaard (waarde)

define=definieren

delete=verwijderen

design=ontwerpen

draft output=concept

drawing=tekenen

edit=bewerken

emboss=relief

encoding=land kiezen

engrave=verzonken

find=zoeken

font=lettertype

footer=voettekst

form=formulier

format=opmaak

function=functie

grid=raster

header=koptekst

hide=verbergen

highlight=markeren

hyphenation=woordafbreking

ignore=negeren

indent=inspringen

insert=invoegen

italic=cursief

justification=uitlijning

key=toets (van toetsenbord)

language=taal

large icons=grote pictogrammen

lowercase=kleine letters

mail merge=afdruk samenvoegen

measure=meten

odify=wijzigen

page break=pagina-einde

page number-paginanummer

password=wachtwoord

paste=plakken

picture=afbeelding

preview=voorbeeld

print=afdrukken

print preview=afdrukvoorbeeld

proofing tools=spelling en grammatica

properties=eigenschappen

rename=naam wijzigen

replace=vervangen

report=rapport

row=rij

ruler=liniaal

save as=opslaan als

scale=schaal

search=zoeken

security=beveiliging

select=selecteren

send to=verzenden naar

set=instellen

shading=schaduw

share=delen

shortcut=snelkoppeling

shortcut key=sneltoets

show=tonen

small caps=kleine hoofdletters

small icons=kleine pictogrammen

space=spatie

task bar=taakbalk

toolbar=werkbalk

underline=onderstrepen

undo=ongedaan maken

unhide=zichtbaar maken

uppercase=hoofdletters

width=breedte

worksheet=werkblad

Home Recepten