Het tot zich nemen van voedsel is een dwingende voorwaarde om een voortijdige dood te voorkomen. Voor drank geldt hetzelfde. Dit in aanmerking nemende, is het logisch dat degenen wiens voortbestaan van voedsel afhankelijk is, kritisch zijn op de samenstel Verreweg het meeste graan en de meeste gewassen zijn tegenwoordig wel op een of andere manier (genetisch) gemanipuleerd of bestoven met chemicalien om de teelt te beschermen tegen insecten. Dit zijn stoffen die qua samenstelling een verontrustende overeenkomst vertonen met de middelen die voor chemische- en biologische oorlogsvoering zijn ontwikkeld, want insecten hebben een immuunsysteem dat zich snel en adekwaat aanpast aan voor hen verslechterende omstandigheden.

Negentig procent van het zaad dat bestemd is voor de graanproductie en de teelt van gewassen wordt gefabriceerd door een bedrijf: Monsanto. Een vergelijkbaar marktaandeel heeft het bedrijf waar het de productie van hormonen betreft die wereldwijd bij veestapels wordt geinjecteerd. Naast het besteden aan tijd en aandacht aan de bereiding van maaltijden, is het wellicht niet onverstandig om wat meer te weten te komen omtrent de aard en intentie van Monsanto. In Nederland hebben de KPN en NS decennia lang het monopolie gehad in het deel van de markt waarin zij opereerden; dat heeft vaak tot situaties geleid die niet direct in het voordeel van de consument uitpakten. Monsanto neemt op globale schaal een monopoliepositie in die rechtstreeks ingrijpt op een primaire levensbehoefte: ons voedsel. Andere bekende producten van Monsanto zijn de zeer toxische verdeligingsmiddelen PCB en Agent Orange dat tijdens de Vietnamoorlog opschudding veroorzaakte.

Een link naar een blog waar meer over Monsanto te achterhalen is:

http://awakentopeaceandlove.blogspot.com/2008/07/world-according-to-monsanto.html

Het document bevat een korte film (clip) gemaakt door Marie-Monique Robin die inzicht verschaft omtrent de rol van Monsanto op de wereldvoedselmarkt en de manier waarop het bedrijf opereert in de politieke arena.

Enige opmerkelijke zaken licht ik hier uit het artkel om een indruk te geven van de strekking ervan:

• In een uitgelekt geheim document van Monsanto staat: “We kunnen het ons niet veroorloven ook maar een dollar te verliezen.” Dit statement staat in verband met de productie en verkoop van PCB`s. Het geeft het beleid van Monsanto nauwkeurig weer
• Boeren die onder dwang wurgcontracten met Monsanto hebben afgesloten, hebben het bedrijf beschuldigd van het toepassen van Gestapo en Mafia praktijken

Andere artikelen betreffende dit onderwerp zijn te vinden op:

http://www.soaringspiritwithtears.com/boycott/boycottmonsanto.html

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/05/monsanto200805

Een gedachte die zou kunnen voortspruiten uit het bovenstaande en de artikelen waarnaar is verwezen, zou kunnen zijn: Maaltijden kunnen er oogstrelend uitzien, een heerlijke geur hebben en verukkelijk smaken, maar zijn daardoor niet noodzakelijkerwijs gezond.

Eet smakelijk.