Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

'Halloween is niet satanisch'

NEW YORK - De historicus Hans Broeder, die zich heeft gespecialiseerd in de middeleeuwen en verbonden is aan de Amerikaanse Hamilton University, bestrijdt de gedachte dat Halloween en satanisme iets met elkaar te maken hebben.

"Halloween is niet satanisch. Die twee hebben absoluut niets met elkaar te maken. Halloween was oorspronkelijk het Keltische nieuwjaar, dat in de middeleeuwen gekerstend is."

Broedel legt uit dat het een van de kenmerken van het christendom is dat christenen andere feesten, zoals Pasen, 'geadopteerd' en gekerstend hebben: "Het Keltisch nieuwjaar werd Allerheiligen, toen Allerzielen, wat later Halloween is geworden. Er is absoluut niets satanisch aan."

De historicus verklaart dat de associatie van 'angst' met Halloween zich heeft ontwikkeld uit het legendarische Keltische geloof dat de overledenen een keer per jaar terug mochten keren naar de aarde. "De reden waarom Halloween 'spookachtig' is, heeft te maken met de Keltische traditie dat de doden op nieuwjaarsdag werd toegestaan terug te gaan de aarde."

Ziel

Hij trekt een vergelijking met het wereldberoemde kerstverhaal van Charles Dickens, 'A Christmas Carol' - "de geesten houden ervan om op speciale feestdagen terug te keren". Maar, benadrukt hij, de meeste Halloween-tradities zijn christelijk. Het zogenoemde 'trick-or-treating zou bijvoorbeeld zijn voortgekomen uit het gebruik om aalmoezen aan de armen te geven om de eigen ziel te redden.

In de Keltische traditie leefde sterk de gedachte dat de meeste geesten vriendelijk waren, en terugkwamen in de vorm van dieren, waaronder kraaien en katten. "Geesten in mensengedaante, zoals die we in films kunnen zien, zijn een hedendaags verschijnsel", stelt Broeder. Heksen zijn een creatie uit de vijftiende eeuw. Aanvankelijk namen zij de vorm aan van katten, padden en kevers. De gedachte van een heks die als een vrouw op een bezemsteel door de lucht vliegt met een groene hoed, een groen gezicht en kwade plannen is "relatief recente folklore".

Heksen

Voor 'echte' heksen en aanhangers van oude heidense religies is Halloween echter veel meer dan een verkleedpartij, stelt het dagblad 'Metro': "In de nacht voor Allerheiligen, van 31 oktober op 1 november, is de sluiter tussen de het rijk der levenden en der doden het dunst. Dan vieren de heksen Samhain, een van de acht feesten die de wisseling van de seizoenen eren."

Samhain is voor de heksen nieuwjaar. Zij beseffen op deze avond dat het leven op een gegeven moment ophoudt, maar ook dat alles weer terugkomt. De natuur zal weer ontwaken. Daarom is Samhain voor heksen niet alleen het feest van de dood, maar ook van de wedergeboorte, aldus 'Metro'.

(c) EO, 2000

Home Recepten