Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

De geschiedenis vn het Paasei

Op de paasontbijttafel staan behalve verse broodjes, koffie, thee en jus d'orange natuurlijk volop eieren, het eten van eieren met pasen is een eeuwenoude traditie, net als het zoeken van eieren in de tuin op zondagochtend. hoewel het paasfeest een christelijk feest is, heeft het een heidense oorsprong. De Germanen vereerden in het voorjaar Ostara, de godin van de lente en de vruchtbaarheid. De Germanen offerden eieren om haar te eren.

Verschillende van die Germaanse gebruiken werden in het christelijk geloof overgenomen. Zo gaven de boeren hun mooiste eieren aan de pastoor, als paasoffer, Die eieren werden soms ook gekleurd.

Een veel oudere ei traditie stamt uit China. In de zevende eeuw voor Christus aten de chinezen al gekleurde eieren. Tijdens de viering van hun lente feest maakten ze drie dagen lang geen vuur. Ze wilden zo de zon de kans geven om de natuur te ontdooien. Rauw vlees kon makkelijk bederven, daarom aten ze gedurende die dagen hardgekookte eieren.Naast alle verhalen over lentefeesten en oude symbolische tradities is er nog een verklaring voor het feit dat we juist met pasen, in de lente, veel eieren eten. Leggen onze kippen tegenwoordig het hele jaar door eieren, vroeger was dat anders. In de donkere wintermaanden lag de leg bijna helemaal stil, Brak de lente aan, dan waren er opeens weer volop eieren.De oudste eieren van Nederland zijn gevonden in een terp in Wonseradeel(Fr). Het ging hier echter niet om echte eieren; Het waren nagemaakte eieren van gebakken klei, gemaakt rond 500 voor Christus. Waarschijnlijk hebben deze eieren te maken met de begrafenis gebruiken van toen: het ei werd gezien als het symbool van wedergeboorte, van nieuw leven.

het oudste beschilderde ei dat we kennen werd gevonden in een graf bij Worms in Duitsland. Dit ei zou stammen uit de vierde eeuw voor Christus.Een traditie van vroeger is de paasboom: aan een stok werden vier dwarslatten bevestigd waaraan gekleurde eieren gehangen werden. die eieren hadden een symbolische betekenis: ze vertegenwoordigden nieuw leven. Nu worden er in de weken voor pasen siertakken van de wilg of de hazelaar verkocht, waaraan oa gekleurde eieren gehangen kunnen worden.Eieren werden ook door de boeren als symbool van vruchtbaarheid gezien. Men geloofde dat het ingraven van een ei in de grond en garantie was voor vruchtbaarheid van het land en een goede oogst. Om dezelfde reden werd in de eerste korenschoof vaak een ei gestopt, in de hoop dat ook de volgende oogst goed zou zijn...Vroeger werden eieren ook cadeau gegeven. Er zat dan vaak een betekenis achter. Gaf een jongeman een prachtig versierd ei aan zijn geliefde, dan was dat aardige geschenk tevens bedoeld als huwelijksaanzoek!Eieren versieren hoort net zo bij pasen als een kerstboom versieren bij kerst. heel lang was de traditionele kleur voor eieren rood: als symbool voor liefde en blijdschap, vruchtbaarheid en de verrijzenis.

In de achtiende en negentiende eeuw gaf men elkaar in Frankrijk kunstig versierde eieren. De mooiste en grootst waren natuurlijk voor de koning. Ook in Duitsland schijnen mooi gedecoreerde eieren een tijd als geschenk gefungeerd te hebben. Een oude russische traditie is het beschilderen van (houten)eieren met ikonen. Een beroemd miniatuurschilder is de Rus Vadim Feoktistov. Hij schildert met een eenharig penseel de prachtigste taferelen, die vooral bekeken door een loep uitblinken in nauwkeurigheid.In de vroege ochtend van eerste paasdag worden de eieren verstopt...door de paashaas! Volgens de overlevering is die paashaas een heel bijzonder dier: hij heeft een gouden vacht en is bovendien onzichtbaar. Dat die haas ook eieren zou leggen, zoals vroeger wel werd verteld, is te verklaren uit het feit dat sommige vogels soms een verlaten hazeleger gebruiken als nest. Hun eieren werden gezien als "hazeeieren".In het zuiden van Nederland zorgde niet de paashaas voor de verstopte eieren, maar waren het de kerkklokken. Vanaf de donderdag voor pasen, Witte donderdag, luidden de klokken niet meer tot de ochtend van pasen. Volgens het verhaal reisden de kerkklokken in die dagen naar Rome om daar gezegend te worden. Als ze weer terugkwamen waren ze volgestopt met eieren, die ze in de tuinen achterlieten.

Home Recepten