KAMUT

Kamut, ziel der aarde

Kamut-graan is een oude verwant van de moderne harde tarwe, zoals spelt een oude verwant is van de zachte tarwe. Dit graan ontstond duizenden jaren geleden in de Vruchtbare Sikkel (het land tussen Egypte en de streek tussen de Eufraat en Tigris). Na lang in de vergetelheid verbleven te hebben, werd dit graan opnieuw ontdekt en heeft het zijn weg gevonden in onze moderne voeding. Kamut heeft een rijke, boterachtige smaak, bezit 20-40% meer eiwitten, meer vetten, aminozuren, vitaminen en mineralen, en is lichter verteerbaar dan gewone tarwe. Kamut-graan is een zomertarwe met een heel grote korrel. Het werd nooit aangepast door moderne landbouwmethodes (veredeld), die de smaak en de voedingswaarde opofferen ten voordele van grotere opbrengsten.

1 Kamut is een oude verwant van harde tarwe (durum)
2 De korrels zijn 2 tot 3 maal groter dan gewone tarwe en ze bevatten 20-40 % meer eiwitten, meer vetten, aminozuren, vitaminen en mineralen
3 Kamut is een heerlijk zoet alternatief voor alle producten die nu gewone tarwe bevatten.
4 De tarwe wordt alleen biologisch verbouwd

In vergelijking met gewone tarwe is Kamut rijker aan acht van de negen mineralen zoals magnesium, zink en het krachtige anti-oxidant selenium. Bij de vitaminen valt vooral vitamine E op waarvan het gehalte tot 30% hoger ligt. Dit graan bezit tot 65% meer aminozuren en kan bogen op meer vetten en vetzuren. De opvallende superioriteit van Kamut schuilt in het eiwitgehalte, dat tot 40% hoger is dan het nationale gemiddelde voor Amerikaanse tarwe. Door het hoger percentage aan vetten, die meer energie in het lichaam produceren dan koolhydraten, kan Kamut bestempeld worden als ?hoogenergetisch graan?. Atleten, mensen met drukke bezigheden, kinderen, oudere mensen en al diegenen die op zoek zijn naar kwaliteitsvoedsel, zullen ondervinden dat Kamut-producten een waardevolle aanvulling voor hun dagelijkse voedsel vormen. De ware geschiedenis van Kamut is even moeilijk te achterhalen geweest als de taxonomische classificatie ervan. Alhoewel het graan voor zover we weten in het nabije verleden nergens ter wereld commercieel werd geproduceerd, denken de meeste wetenschapsmensen dat het niet uit een graf werd gehaald, maar waarschijnlijk overleefde als een onbekend graan dat in stand werd gehouden door de verscheidenheid aan gewassen bij kleine eigenerfde boeren, waarschijnlijk in Egypte of Klein Azie. Geleerden uit de Verenigde Staten, Canada, Italie, Israel en Rusland hebben het graan onderzocht en zijn tot uiteenlopende besluiten gekomen wat de identificatie ervan betreft. Ze zijn het er allen over eens dat het behoort tot tarwevarieteit ?Triticum? en tot de soort ?turgidum?, waartoe ook de nauw verwante harde tarwe behoort. Dit is een andere soort dan de ?aestivum?, waartoe gewone broodtarwe en spelt behoren. Over de precieze ondersoort bestaat echter onenigheid. Oorspronkelijk werd die geidentificeerd als ?polonicum?. Nu denken sommigen dat het ?turinacum? is, terwijl anderen beweren dat het ?durum? is. Een Russische geleerde denkt dat het een ?durum?-varieteit is die ?Egiptianka? wordt genoemd, ?de durum van Egypte?. Nog anderen denken dat het een mengsel is van vele varieteiten, wat verenigbaar is met de veronderstelde herkomst uit een oude soort die oorspronkelijk in het wild werd geoogst door primitieve boeren. Hoewel over de ware geschiedenis en taxonomie wordt getwist, staan de heerlijke smaak en de voedingskwaliteit, alsook de hypo-allergene eigenschappen buiten kijf. Hoewel Kamut-graan duizenden jaren oud is, vormt het een nieuwe element in de graanproductie. Een Amerikaanse piloot beweerde dat hij na de Tweede Wereldoorlog een handvol van dit graan had meegenomen uit een sarcofaag in een graf nabij Dashare in Egypte. Zesendertig korrels gaf hij aan een vriend, die ze naar zijn vader stuurde, een tarweteler in de staat Montana in de Verenigde Staten. Die zaaide een oogstte een kleine opbrengst en verdeelde het graan als een nieuwigheid tijdens de plaatselijke jaarmarkt. Geloof hechtend aan de legende dat de reuzegrootte korrels uit een Egyptisch graf werden gehaald, werd het graan ?Koning Thoets tarwe? genoemd. Het nieuwe was er echter vlug af en dit oude graan raakte in het vergeetboek. In 1977 verhuisde een van de resterende potten ?Koning Thoets tarwe? naar twee tarwetelers in Montana, Mack en Bob Quinn, vader en zoon. Het was Bob, landbouwingenieur en biochemicus die de waarde van dit unieke graan inzag. De Quinns selecteerden een aantal korrels uit de kleine pot en vermenigvuldigden ze in de loop van de volgende tien jaar. Hun onderzoek bracht aan het licht dat tarwe van dit type ontstond in het vruchtbare gebied dat zich uitstrekte van Egypte tot de vallei van de Eufraat en de Tigris. De Quinns gaven er de naam ?Kamut? aan, een oude Egyptisch woord voor tarwe. Egyptologen beweren dat de oorspronkelijke betekenis van Kamut ?ziel der aarde? is. In 1990 erkende het Ministerie van landbouw van de Verenigde Staten dit graan als een beschermde varieteit en noemde het officieel QK-77. De Quinns registreerden Kamut ook als een handelsmerk. Selenium behoort tot de groep van de levensnoodzakelijke spoorelementen. Dit wil zeggen dat er een voldoende hoeveelheid selenium in onze voeding aanwezig moet zijn, wil men de gezondheid en het algemeen welzijn niet schaden.
“Selenium vermindert samen met vitamine C en E en b??tacaroteen de vorming van vrije radicalen die mede verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van hart- en vaataandoeningen en een aantal vormen van ******.De aanbevolen dagelijkse behoefte is 50 ?C 200 ?Ig.
De oorzaak hiervan is dat graangewassen, die samen met vlees de belangrijkste bron van selenium vormen, hier te lande op zeer seleniumarme bodems geteeld worden, waardoor deze levensmiddelen slechts weinig van dit spoorelement bevatten. Zelfs wanneer men zijn voedingspatroon sterk aanpast en traditionele graanproducten gaat eten, komt men ternauwernood aan de noodzakelijke hoeveelheid selenium voor ons lichaam.
De !?Kamut-!?tarwe die biologisch geteeld wordt bijvoorbeeld dekt door zijn natuurlijke seleniumgehalte (zo!?n 900 ?Ig/kg.) reeds bij consumptie van 200 gr. !?Kamut!?-brood de dagelijkse behoefte aan dit levensnoodzakelijke spoorelement.
Dus producten op basis van !?Kamut!?-tarwe leveren meer dan voldoende selenium en dragen bij tot voldoende opname van het levensnoodzakelijk spoorelement selenium door het lichaam.
De volledige voedingsanalyse van Kamut bewijst dat dit graan meer energie biedt dan andere tarwesoorten. In vergelijking met gewone tarwe is Kamut rijker aan acht van de negen mineralen zoals magnesium en zink, en het krachtige anti-oxydant selenium. Bij de vitaminen valt vooral vit. E op waarvan het gehalte tot 30% hoger ligt. Dit graan bezit tot 65% meer aminozuren en kan bogen op meer vetten en vetzuren. De opvallendste superioriteit van Kamut schuilt in het eiwitgehalte, dat tot 40% hoger is dan het nationale gemiddelde voor Amerikaanse tarwe. Door het hoger percentage aan vetten, die meer energie in het lichaam produceren dan koolhydraten, kan Kamut bestempeld worden als ?hoog-energetisch graan?. Atleten, mensen met drukke bezigheden, kinderen, oudere mensen en al diegenen die op zoek zijn naar kwaliteitsvoedsel, zullen ondervinden dat Kamut-producten een waardevolle aanvulling voor hun dagelijkse voeding vormen.
?s Morgens 2 kamut of spelt/kamut broodjes,een kom warme Kamut-flakes, Kamut-muesli met verse vruchten,of een knapperige toast met jam of ?s middags een heerlijke schotel Kamut deegwaren volstaan om knagende honger tussen de maaltijden te voorkomen, evenals het verlangen naar een tussendoortje.

Recent onderzoek door IFAA (International Food Allergy Association) leidde tot het volgende besluit; voor de meeste mensen die overgevoelig zijn aan tarwe, kan Kamut een uitstekend vervangingsmiddel zijn voor gewone tarwe. Er is nog geen onderzoek verricht bij mensen die geen gluten verdragen, dus kunnen voor hen geen aanbevelingen worden gedaan. Voor velen echter, die gevoelig zijn voor tarwe, is Kamut ?de tarwe die gegeten kan worden?.

3 Reacties

  1. Uit de schatkist van Egypte.

    Wij maken er heerlijke biologisch brood van!

    Goed artikel!

    Fijna avond,

    Ilonka

Geef een reactie