Als de medische wetenschap schaakmat staat, als uw pijn therapie-resistent heet te zijn, wat dan? Bent u dan verslagen door de pijn? Bent u dan veroordeeld tot een leven van lijden, van inactiviteit, van doelloosheid, van woede en machteloze wanhoop?
Vele honderden patienten hebben bewezen dat dit niet het geval hoeft te zijn. Zij zijn op een andere, nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. de pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieen gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden.
Zolang u alleen maar te veel bezig bent met de vraag:”hoe raak ik de pijn kwijt, zodat ik weer kan functioneren?” is het niet mogelijk systematisch te onderzoeken: “hoe kan ik weer functioneren, zodat ik minder last heb van die pijn?” De doelstelling die u voor ogen moet hebben is niet: “hoe raak ik mijn pijn kwijt?, maar “hoe kan ik ondankts mijn pijn toch nog een waardevol leven leiden?”. Wanneer u er in slaagt op gedoseerde inspanning, rustgevende ontspanning te laten volgen, dan kunt u de pijn beter verdragen, zeker wanneer er daarnaast nog tijd is voor voldoende afleiding. Pijnvermindering is hierbij geen doel, maar het is een automatisch gevolg van de veranderingen die u doorvoert.
In de komende 10 lessen kunt u leren uw eigen therapeut te worden. U kunt leren de invloed van de pijn terug te dringen. U heeft dan kennis nodig over pijn en over de manieren waarmee pijn beinvloedbaar is. U moet weten wat u daarvoor moet doen, maar vooral wat u daarvoor moet laten.
Het zal u duidelijk worden waarom anderen u wel kunnen steunen, maar u niet kunnen helpen. Er is maar een persoon die voelt wat u voelt, die de ervaring heeft die u heeft en die uw omstandigheden kent. Kennis van uw pijn, van uw ervaringen met de pijn en kennis van uw omstandigheden is noodzaak en voorwaarde om een goed therapieplan voor u te kunnen ontwerpen. De noodzakelijke ervaringskennis heeft u en niemand anders. Wat u nu nog nodig heeft, is kennis en inzicht in de principes, die een therapieprogramma ter bestrijding van chronische pijn succesvol doen zijn.
In hoofdstuk 1 zult u de noodzakelijke kennis opdoen over pijn in het algemeen en de invaliderende werking van chronische pijn in het bijzonder. Een goed therapieprogramma kent een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning. U mag uzelf niet te lang of te intensief belasten.
In hoofdstuk 2 leert u de eerste belangrijke pijndemper kennen, namelijk optimale inspanning. U zult leren hoe u een therapieprogramma kunt samenstellen, waarmee u uw belastbaarheid, uw draagkracht, uw kracht en conditie kunt opbouwen zonder de pijn verder te provoceren. Het kunnen leveren van een succesvolle inspanning is een bijzonder effectieve pijndemper.
In de hoofdstukken 3 en 4 leert u de waarde van de tweede belangrijke pijndemper kennen, namelijk ontspanning. U leert hoe u diepe ontspanning, weldadige rust en verkwikkende slaap in uw leven kunt terugbrengen. U leert hoe u met de pijn gepaard gaande chronische vermoeidheid kunt bestrijden en hoe u zich weer fitter en uitgeruster kunt voelen.
In hoofdstuk 5 leert u hoe u anderen kunt inschakelen als co-therapeut. Begrip, steun, warmte en sympathie zijn belangrijke pijndempers. U bent neit alleen op de wereld en u kunt uw therapieprogramma niet alleen realiseren. U heeft dus hulp nodig. U heeft ook support nodig. U houdt zelf de eindverantwoording, maar het is prettig als u anderen op de juiste manier bij uw therapie kunt inschakelen.
In hoofdstuk 6 leert u een aantal principes en wetmatigheden kennen, waarmee u uw eigen gedrag en dat van anderen kunt beinvloeden. U leert de grote rol kennen die aandacht speelt bij het versterken van gedragingen en gevoelens.
In hoofdstuk 7 zult u leren hoe u invloed kunt uitoefenen op uw gevoel. Ook pijn is een gevoel en gevoelens zijn gelukkig te sturen en te beinvloeden.
In hoofdstuk 8 leert u hoe u uw vertrouwen kunt terugkrijgen in uzelf, in anderen, in de toekomst en natuurlijk vooral in het herstelvermogen van uw lichaam.
In hoofdstuk 9 en 10 zult u leren hoe u het beste gemotiveerd met uw therapieprogramma aan de slag kunt blijven en steeds nieuwe uitdagingen kunt vinden.
U zult merken dat u veel minder pijn heeft, als u iets beters heeft te doen, als u ondanks de pijn weer kunt functioneren, als u weer zin en inhoud aan uw leven kunt geven, als er weer kwaliteit en humor is, als er weer plaats is voor warmte en intimiteit.
Een patiente, die werd gevraag wat voor haar het grootste winstpunt was van de cursus, gaf als antwoord:“Voor het programma stond ik op met de gedachte: hemel, weer zo’n lange pijnlijke dag. Ik wou dat het maar weer avond was. ‘s Avonds in bed dacht ik: hemel weer zo’n lange, pijnlijke nacht, ik wou dat het maar weer morgen was. Dit is geen leven. Ik wil zo absoluut niet oud worden.
Nu slaap ik weer redelijk, als ik opsta heb ik er weer zin in. Ik wil graag oud worden. Dat ik weer oud wil worden is voor mij het grootste winstput van de cursus.”

Deze en vele vergelijkbare reacties zijn hoopvol en bemoedigend. Ik ben nieuwsgierig naar uw ervaringen en mogelijke aanbevelingen. In ieder geval wens ik u veel succes en sterkte toe bij het overwinnen van uw pijn en beperkingen.
Bron: boek “De pijn de baas” van Dr. Frits Winter