Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

desiderata

dit gedicht zag ik tijdens onze vakantie

ergens hangen op het toillet Desiderata


Wees kalm te midden van het lawaai,en de haast,bedenk welk een vrede

er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je wwarheid rustig en duidelijk;luister naar anderen;

ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen,zij belasten de geest.

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden.

Want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijft belangstelling houden voor je eigen werk

hoe nederig dat ook moge zijn.

het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen want de wereld is vol bedrog.

Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd.

Vele mense streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.


Wees jezelf.

Veinsvooral geen genegenheid,maar wees evenmin cynisch over de liefde.

Want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als gras.

Volg de loop der jaren met gratie,verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.

Maar verdriet jezelf niet met spookbeeld,

vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op,maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal,niet minder dan de bomen en de sterren.

Je hebt het recht om hier te zijn en ook al is het wel of niet duidelijk.

Toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God,hoe je ook denkt dat hij moge zijn

en wat je werk en aspiraties ook moge zijn,houd vrede met jezelf in de

lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud,somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog


Steeds een prachtige wereld.


Wees voorzichtig.


Streef naar geluk.

Home Recepten