Het woord vegetarier, dat in 1842 uitgevonden werd door de
stichters van de British Vegetarian Society, stamt van het Latijnse woord vegetus, dat ongeschonden, gezond, vers of vol leven betekent, in homo vegetus (een mentaal en fysiek krachtig persoon).
De oorspronkelijke betekenis van het woord suggereert een filosofisch en moreel uitgebalanceerde levenshouding.
Heel wat meer dus dan alleen maar een dieet van groenten en fruit.
De meeste vegetariers zijn mensen die begrepen hebben dat we om bij te dragen aan een meer vreedzame samenleving eerst het probleem van het geweld in ons eigen hart moeten oplossen.
Het is daarom helemaal niet verbazingwekkend dat duizenden mensen van verschillende levenswandel op zoek naar de waarheid vegetarier geworden zijn.
Vegetarisme is een essentiele stap in de richting van een betere samenleving, en mensen die de moeite nemen om over de voordelen ervan na te denken, bevinden zich in het gezelschap van grote persoonlijkheden als Pythagoras, Socrates, Plato, Clemens van Alexandrie, Plutarchos, Boeddha, Leonardo da Vinci, koning Asoka, Jezus Christus, Mohammed, Montaigne, John Milton, Thomas Moore, Sir Isaac Newton, Emanuel, Percy Bysshe Shelley, Swedenbourg, Voltaire, Benjamin Franklin, Jean Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, Leo Tolstoy, Ralph Waldo Emerson, George Bernard Shaw, Albert Einstein, Rabindranatha Tagore, Mahatma Gandhi, Henriette Roland Holst, Domela Nieuwenhuis, Albert Schweitzer, Rudolf Steiner en vele anderen. Laten we nu de voordelen van het vegetarier zijn eens onderzoeken.Kan een vegetarisch dieet de gezondheid verbeteren of herstellen?
Voorstanders van het vegetarisme hebben al jarenlang \”ja\” op deze vraag geantwoord, maar tot voor kort kregen ze maar weinig steun van de moderne wetenschap.
Nu hebben medische onderzoekers echter bewezen dat er verband bestaat tussen het eten van vlees en dodelijke ziekten als hartkwalen en ******. Sindsdien wordt het vegetarisme met andere ogen bekeken.
1 Vanaf de jaren zestig hadden wetenschappers al het vermoeden dat een op vlees gebaseerd dieet op een of andere manier verband hield met de ontwikkeling van arteriosclerose (aderverkalking) en hartziekten.
In 1961 stond er in het Journalof the American Medical Association dat: Negentig tot zevenennegentig procent van de hartziekten voorkomen kan worden door een vegetarisch dieet.}
Sinds die tijd hebben verscheidene wetenschappelijke studies aangetoond dat het eten van vlees, na het gebruik van alcohol en tabak, de voornaamste doodsoorzaak is in West-Europa, de Verenigde Staten, Australie en andere welvarende gebieden in de wereld.
2 Het menselijk lichaam is niet in staat de zeer grote hoeveelheid dierlijk vet en cholesterol te verwerken.
3 Een opiniepeiling onder 214 wetenschappers die in drieentwintig landen onderzoek deden op het gebied van arteriosclerose, liet zien dat ze bijna unaniem van mening waren dat er een verband bestaat tussen het dieet, het cholesterolgehalte en hartziekten.
4 Dr. Ir. R.J.J. Herrnus, een wetenschappelijk mede?werker aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen en adviseur van de Hartstichting, verklaarde in dit verband: Wij zijn het er als voedingsdeskundigen nu langzamerhand unaniem over eens, dat een min of meer vegetarische leefwijze het enige en beste cholesterol?verlagende dieet is.
En minder cholesterol in het bloedserum betekent minder kans op vaatvernauwing en het gevreesde hartinfarct.
Een vegetarische voedingswijze zou ons dus na korte tijd al van welvaartsziekte nummer een kunnen afhelpen.”
5 Aan de andere kant hebben wetenschappers aan de universiteit van Milaan en het academisch ziekenhuis van Maggiore aangetoond, dat plantaardige eiwitten goed zijn om het cholesterolgehalte laag te houden.
In een verslag in het Engelse medische tijdschrift The Lancet concludeert D.C.R. Sirtori, dat mensen die een dusdanig hoog cholesterolgehalte hebben dat het hartkwalen zou kunnen veroorzaken, beslist baat kunnen hebben bij een dieet waarvan de eiwitten uitsluitend afkomstig zijn uit groenten.
6 Hoe zit het dan met ******?
Wetenschappelijk onderzoek van de laatste twintig jaar wijst duidelijk op een verband tussen het eten van vlees en *** van de dikke darm, de endeldarm, de baarmoeder en de borst. Deze vormen van *** komen haast niet voor bij mensen die nauwelijks of geen vlees eten, zoals de zevendedag adventisten, Japanners en Indiers. Ze komen echter veel voor onder bevolkingsgroepen die een grote hoeveelheid vlees eten.
7 Een ander artikel in The Lancet deelt ons mee: Mensen die in gebieden wonen met een relatief groot aantal gevallen van darmkanker, leven over het algemeen op een dieet dat veel vet en dierlijke eiwitten bevat.
Mensen die in gebieden wonen waar het aantal gevallen kleiner is, leven echter op een dieet dat grotendeels vegetarisch is, met weinig vet of dierlijke produkten.
8 Rollo Russel zegt in zijn Notes on the Causation of Cancer: Ik heb ontdekt dat negentien van de vijfentwintig landen waar veel vlees gegeten wordt een hoog kankercijfer hadden en maar een een laag cijfer.
Van de vijfendertig landen waar weinig of geen vlees gegeten werd, had er niet een een hoog cijfer.
9 Waarom lijken vleeseters veel vatbaarder te zijn voor dit soort ziekten?
Een algemene reden die door biologen en voedingsdeskundigen gegeven wordt, is dat het darmkanaal van de mens gewoon niet geschikt is om vlees te verteren. Vleesetende dieren hebben een kort darmgestel (zo’n driemaal de lichaamslengte), zodat ze het ontbindende, gifproducerende vlees snel uit het lichaam kunnen werken. Aangezien plantaardig voedsel veel minder snel rot dan vlees, hebben planteneters een darmgestel van minstens zesmaal de lengte van hun lichaam.
De mens heeft een lang darmgestel, zoals een herbivoor.
Als hij vlees eet, kunnen de gifstoffen de nieren dus overbelasten, wat tot jicht, artritis, rheumatisme, *** en vele andere ziekten kan leiden.
Daarnaast zijn er nog de chemicalien die aan het vlees worden toegevoegd.
Zodra een dier geslacht is, begint het vlees te rotten en na enige dagen krijgt het een ziekelijke, grijsgroene kleur.
De vleesindustrie verbergt dit door allerlei nitraten, nitrieten en andere conserveringsmiddelen aan het vlees toe te voegen, zodat het een aantrekkelijke rode kleur krijgt.
Onderzoek heeft echter aangetoond dat veel van deze conserveringsmiddelen kankerverwekkend zijn.
10 En wat de zaak nog veel erger maakt is de enorme hoeveelheid chemicalien die aan het slachtvee gevoerd wordt.
Gary en Steven Null wijzen ons in hun boek Poisons in Your Body op feiten waardoor iedereen zich nog wel eens zou bedenken, voordat hij weer een biefstukje of speklapje koopt.
De dieren worden in leven gehouden en vetgemest door een voortdurende toediening van verschillende kalmeringsmiddelen, antibiotica, hormonen en nog zo’n 2700 andere medicijnen. Deze behandeling begint al voor de geboorte en gaat door tot lang na de dood van het dier. Hoewel deze medicijnen nog steeds in het vlees aanwezig zijn als u het eet, verlangt de wet niet dat ze op de verpakking worden vermeld.dit soort bevindingen dat de American National Academy of Sciences in 1983 heeft vastgesteld, dat mensen de meeste vormen van *** zouden kunnen voorkomen door minder vlees te eten en meer groenten en granen.
Wacht eens even!
Is het menselijk lichaam er dan niet op gebouwd om vlees te eten?
Hebben we dan geen dierlijke eiwitten nodig?
Het antwoord op beide vragen is nee.
Hoewel antropologen en historici zeggen dat de mens historisch gezien een omnivoor is, laat onze anatomische uitrusting – gebit en spijsverteringssysteem een voorkeur zien voor een vleesloos dieet.
De American Dietetic Association heeft vastgesteld dat het grootste deel van de mensheid voor het grootste deel van de geschiedenis op een vegetarisch of overwegend vegetarisch dieet heeft geleefd.
Maar toch heeft het lichaam van de mens zich sinds die tijd nog steeds niet aangepast aan het eten van vlees.
De vooraanstaande Zweedse wetenschapper, Karl. von Linne, verklaarde: Als we de lichaamsbouw van de mens, zowel inwendig als uitwendig, met die van een dier vergelijken, dan blijkt dat zijn natuurlijke voedsel dient te bestaan uit groenten en vruchten.
Het schema op de volgende pagina vergelijkt de anatomie van de mens met die van herbivore en carnivore dieren en laat duidelijk zien dat dit inderdaad het geval is.
Wat het probleem van de eiwitten betreft heeft Dr. Paavo Airola, een autoriteit op het gebied van voedingsleer en biologie, het volgende te zeggen: De dagelijkse hoeveelheid eiwitten die 20 jaar geleden officieel aanbevolen werd is gedaald van 150 gram naar 45 gram, de hoeveelheid die op dit moment geldt.
Waarom?
Omdat betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek over de gehele wereld aangetoond heeft dat we helemaal niet zo veel eiwitten nodig hebben en dat de feitelijke behoefte niet meer bedraagt dan 30 tot 45 gram per dag. Het eten van meer eiwitten dan we dagelijks nodig hebben is niet alleen een verspilling, maar kan in feite heel schadelijk zijn voor het lichaam en wordt zelfs gezien als de oorzaak van dodelijke ziekten als *** en hartkwalen.
Om 45 gram eiwit per dag uit uw dieet te halen hebt u beslist geen vlees nodig; die kunt u uit een 100 procent vegetarisch dieet halen, dat bestaat uit allerlei soorten granen, groenten, bonen, noten en fruit.
Melkprodukten, granen, bonen en noten zijn stuk voor stuk geconcentreerde eiwitbronnen.
Kaas, pinda’s en linzen bevatten meer eiwitten per 100 gram dan hamburgers, varkensvlees of biefstuk.
Toch dachten voedingsdeskundigen tot voor kort dat alleen vlees,en melkprodukten volwaardige eiwitten bezaten (d.w.z. die de acht aminozuren bevatten die niet in het lichaam geproduceerd worden), en dat alle plantaardige eiwitten niet-volwaardige eiwitten waren (omdat er een of meerdere van deze aminozuren aan ontbreken).
Onderzoek aan het Max Planck Instituut in Duitsland en het Karolinska Instituut in Zweden heeft echter uitgewezen dat de meeste soorten groenten, fruit, zaden, noten en granen uitstekende bronnen van volwaardige eiwitten zijn.
In feite zijn deze eiwitten gemakkelijker op te nemen dan de eiwitten die in vlees zitten. Het is bijna onmogelijk om een gebrek aan eiwitten te krijgen als u voldoende natuurlijk, ongeraffineerd voedsel eet.
Onthou dat het plantenrijk de ware bron van alle eiwitten is.
Vegetariers eten het alleen rechtstreeks.
Teveel eiwitten verminderen zelfs de hoeveelheid energie in het lichaam.
Dr. Irving Fisher van de universiteit van Yale heeft een reeks vergelijkende proeven gedaan met betrekking tot dieet en uithoudingsvermogen. Vegetariers bleken het twee keer zo goed te doen als vleeseters.
Toen Dr. Fisher de hoeveelheid eiwitten van de niet-vegetarische groep met 20 procent naar beneden bracht, ging hun prestatievermogen met 33 procent omhoog.
Bovendien heeft ook een groot aantal andere onderzoeken uitgewezen dat een goed uitgebalanceerd vegetarisch dieet meer energie geeft dan vlees.
Een onderzoek van Dr. J. lotekyo en V. Kipani aan de universiteit van Brussel heeft aangetoond dat vegetariers lichamelijke oefeningen twee tot drie keer vaker konden uitvoeren dan vleeseters zonder erg moe te worden, en dat de vegetariers vijf keer zo snel van hun moeheid herstelden.

Bron:Vedische Kookkunst