Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Culinaire rijmelarij

11 oktober 2001
Versjes, gedichtjes, limericks over eten en drinken. Dit artikel zal regelmatig worden aangevuld met nieuw materiaal en komt dus nooit af! Zij had een hang naar pais en vree

Zij ijverde voor recht en orde

Kortom, het dier had alles mee

Om later advocaat te worden

Dit is de mooiste maaltijd van de dag

De warme damp stijgt uit de koffiekopjes

De eieren staan in de eierdopjes

En er is worst en kaas en hagelslag

Dus wie ter wereld zou het ons verwijten

Dat wij gewoonlijk 's avonds pas ontbijten

Je hebt me berispt omdat ik

heel weinig gegeten heb,

maar ik eet alleen om te leven,

terwijl jij leeft om te eten.

Soms kan ik zo naar peperkoek,

Naar botermelk verlangen,

Ach ja, wie kent ons hart en al

zijn duistere, vreemde gangen.

Omhoog het glas met 't kostelijk nat

Dat kracht en vitamien bevat!

De room, de melk, 't zij zoet of zuur,

Schenkt ons een langen levensduur!

Een dorp'ling, op zijn paard gezeten,

Ging naar de Gouwsche kaasmarkt toe.

Hy had in lang geen kaas gegeten

En voelde zich dus bly te moe:

Want op hetgeen hy niet bezit,

Is mensch en dorp'ling 't meest verhit.

Het was een zwoele zomermorgen:

't Was niet in de slachtmaand, doch in Mei.

"De lui, die u de kaasbezorgen,

"o Mensch! die leevranciers zijn wy."

Dus sprak, op 't zien van onze twee,

Vertrouwlijk tot mekaer het vee.

"'t Is waar, daar is een kaas in 't leven,

"Die hoofdkaas wordt door u genoemd;

"Doch dees wordt u door 't vee gegeven,

"Wanneer 't tot sterven werd gedoemd.

"Zij wordt door 't varken u gebracht,

"Na dat het varken is geslacht."

"Ja, trotsche mensch, dit moet gy weten,

"Gy, die de kaas snijdt op uw paard,

"Gy kunt geen klein Edammertje eten,

"Of 't is u door de koe gebaard.

"De melk, die tot de kaas behoort,

"Brengt onze schoone sexe voort."

Maar zie, daar treedt in volle pracht

Een schaap te voorschijn met zijn vacht,

En spreekt: "o Ossen! wordt gy dol?

"O koeien! krygt gy 't in uw bol?

"O kalfskop! raakt uw brein op hol?

"Of zijt gy blinder dan een mol,

"En houdt ge u, of gy zoudt vergeten

"De schapenkaas, die menschen eten?

"Het keurig lammerenprodukt

"Dat na den disch de maag verrukt?

"Kwansuis of gy 't niet hadt geweten?

"Wy toch, zoo wel als gy, o vee!

"Doen aan de kaasnegotie mee."

- "Jandorie!" zegt hierop een ram,

Die om te luistren naderkwam,

"Ik dacht voorwaar niet, juffrouw Lam,

"Dat gy zoo dapper wist te spreken

"En lansen met den vyand breken.

"Kom, volg my naar het echtaltaar

"En worden wy terstond een paar."

De dorpeling gaf hier den zwiep

Aan 't ros, dat dit gezwets ontliep.

(De Schoolmeester is een pseudoniem van Gerrit van de Linde)

The friendly cow, all red and white,

I love with all my heart;

She gives me cream with all her might,

To eat with apple-tart.

(Uit: A child's garden of verses - 1885)

Een heerschap, een man met veel haren,

die vroeg me de weg naar Zuidlaren.

Ik vroeg: "Weet u dat

ze daar in een vat

de Zuidlaarder bollen bewaren?"

Cinnamon

Wafting through the air

Spicing up the pumpkin pie

Flavors matching the colors of fall

Apples crisp as crunchy leaves

Cider hot toddies

Autumn scents

Dit is een septet, rijmschema 3/5/7/9/7/5/3 lettergrepen per regel.
Met dank aan Bianca!

Home Recepten