Advent 2002

Advent 2002 . . .

Kerst en Dickens in Deventer en Bronkhorst


Dit is een artikel van Luckyjo

Mijn dorpje met huisjes in de kast.

Hier wil ik een artikel maken van de Advent 2002.
Alles wat met de Advent te maken heeft.
De voorbereidingen naar de Kerst.
Dickens in Deventer op 21 en 22 december a.s.
Kerst 2002
Dickens in Bronkhorst
Jaarwisseling 2002 / 2003

Kom binnen, het is december 2002.
Het is Advent 2002.

De winter heeft zijn intrede gedaan.

Advent, 4 weken voor de Kerst

De Advent begint bij ons met het ophangen van de Kerstster

Het plaatsen van het “trappetje” voor de ramen, een standaard met 7 kaarsen.
Voor elke dag van de week een kaarsje.

Elke avond na het avondeten branden wij de Adventskaars.
Elke dag een streepje branden om in de Kerst te belanden

Voor de kinderen is er de Adventskalender.
Elke dag een deurtje open maken, waar een chocolade figuurtje in zit.
Op 24 december het laatste deurtje openen, want dan begint de Kerst.


Aan de voordeur hangen we de Adventskrans.

Op de tafel staat de Adventskrans.
De eerste Adventsdag, 1 december, gaat 1 kaars branden.
De tweede zondag de tweede kaars, de derde zondag de derde kaars.
De vierde zondag gaat de vierde kaars aan.
Zo branden er dan 4 kaarsen tot de Kerst.

De Kerst staat al weer voor de deur.
Vier weken tellen we nu af . . .

Het woord “advent” is afgeleid van het Latijn : adventus.
Adventus = komst, er aan komen en advenire = naartoe komen.
Letterlijk betekent Advent : God komt naar ons toe.
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter :

Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.
Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. Dit jaar begint de Advent derhalve 1 december 2002.
De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de Advent.
Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe.
Opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden.
In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen.
Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.
De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

In de kerk komt een adventskrans te hangen.
Daar staan vier kaarsen op.
Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken.
We zien uit naar de komst van Jezus, “het Licht der wereld”.
Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is.
Dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is.

De adventskrans is gemaakt van dennengroen, groen uit de natuur dat de winter trotseert.
Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer.
De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel.
Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering.
In de advent wordt het “Eer aan God” , Gloria niet gebeden of gezongen.
Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus.
We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is.
Zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied.
Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israel op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen.
In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus.
De Advent is liturgisch gezien een Mariamaand””. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.
Adventslied van de 4 zondagen.

Tekst : Paul Odijk
Muziek : A. Oomen (GvL 593)

Eerste zondag van de Advent jaar A
Thema : Wandelen in het Licht

Dat ooit door Hem beloofde Land,
verspoelde sporen aan het strand,
een stem, haast niet te horen,
wie kan het nog bekoren,
dat Woord vanaf de overkant.

Spoor van leven. Lied van Licht.
Woord dat opricht.
Verdwaalde zoekers naar de zin,
verzameld in een nieuw begin,
betreders van zijn paden,
als doeners van zijn daden
gaan zij voorgoed de toekomst in.
Dorst naar Leven. Daad van Licht.
Hoop die opricht.
Als wachters waakzaam in de nacht,
Hij zal er zijn, maar onverwacht,
wie kan zijn komst verdragen,
wie zal zijn lot beklagen,
de dag in duister doorgebracht.
Weg van leven. Mens van Licht.
Komst die opricht.

Tekst : Paul Odijk
Muziek : A. Oomen (GvL 593)

Tweede zondag van de Advent jaar A
Thema : Vruchten van Licht

Verzameld om een hoopvol woord,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
als wolf en lam hier leven,
als liefde wordt gegeven,
zijn Vreugde-Boodschap wordt gehoord.

Klank van leven. Lach van Licht.
Woord dat opricht.
Een twijgje als een levensvonk,
ontsproten aan een oude stronk,
een zee van hemelwater,
genadevol geklater,
Gods Liefde als een levensdronk.
Vonk van leven. Zee van Licht.
Hoop die opricht.
Een boom, geplant aan de rivier,
met vruchten, rijp, voor mens en dier,
voor Gode goede daden,
zijn onze rechte paden;
Hij komt, Hij zoekt ze nu en hier.
Boom van leven. Vrucht van Licht.
Komst die opricht.

Tekst : Paul Odijk
Muziek : A. Oomen (GvL 593)

Derde zondag van de Advent jaar A
Thema : Licht voor onze ogen.

Verkilde voeten, stijf en stram,
de ogen dicht, de handen lam,
de aarde staat ons tegen,
wie zal de mens bewegen,
een wet die niemand houden kan.

Vuur van Leven. Geest van Licht.
Woord dat opricht.
?Wie kan de Komende wel zijn??,
vertwijfeld woord in de woestijn?
Vrees niet, blijf onverdroten,
wil je aan Mij niet stoten,
de kleinste zal de grootste zijn.
Blijk van Leven. Steen van Licht.
Hoop die opricht.
Woestijn en steppe juich voluit,
verstomde tongen zingt nu luid,
de lamme kracht gegeven,
de blinden zien het Leven,
de Hemelkoning wekt zijn bruid.
Kus van Leven. Ziel van Licht.
Komst die opricht.

Tekst : Paul Odijk
Muziek : A. Oomen (GvL 593)

Vierde zondag van de Advent jaar A
Thema : Teken van Licht

Gezonden naar de horizon,
geworden tot een nieuwe bron,
een Lichaam dat het heden
verbindt met het verleden,
een toekomst lichter dan de zon.

Weg naar Leven. Bron van Licht.
Woord dat opricht.
Emmanuel, ook ongevraagd,
geeft Hij een teken, want de maagd
zal ons nieuw leven baren,
profeten het verklaren;
geloof wordt winst, voor wie het waagt.
God van Leven. Kind van Licht.
Hoop die opricht.
Aanwezigheid die leven doet,
een hand die groot en klein behoedt,
een hart, gewond, doorstoken,
woestijnbrood hier gebroken,
een teken, groter dan vermoed.
Brood van leven. Smaak van licht.
Komst die opricht.

Speciaal wil ik KRIELHOEN – Greta bedanken.
Bij het lezen van deze 4 liedjes kwam ze me spontaan een plaatje voor de eerste zondag brengen.
Zo kwam ze voor elke zondag weer een nieuw plaatje brengen.
Nu zijn de vier zondagen compleet.
Greta BEDANKT ! ! !

Voor de kerstdagen een kerstklok met muziek

Met elk heel uur een kerstliedje . . .

01.00 uur – O little Town of Bethlehem
02.00 uur – Hark ! The Herald Angels sing
03.00 uur – Joy to the World
04.00 uur – Deck the Halls
05.00 uur – Sante Claus is coming to you
06.00 uur – Angels we have Heard on High
07.00 uur – We wish You a Merry Christmas
08.00 uur – It came upon the Midnight Clock
09.00 uur – The First Noel
10.00 uur – Silent Night
11.00 uur – O’ Christmas Tree
12.00 uur – Upon on the Houselop

De liedjes spelen heel kort

Adventskalender . . . elke dag een deurtje openen


elke dag een chocolade figuurtje

dag 1 – treintje
dag 2 – ster
dag 3 – cadeautje
dag 4 – klavertje 4
dag 5 – kerstboom
dag 6 – huisje
dag 7 – sneeuwpop
dag 8 – vierkant met hart
dag 9 – lantaarn
dag 10 – arreslee
dag 11 – beertje
dag 12 – kerstbal
dag 13 – kaars in kandelaar
dag 14 – kerstklok
dag 15 – laars
dag 16 – maan
dag 17 – engel
dag 18 – paddestoel
dag 19 – kegels
dag 20 – huisje
dag 21 – kerstkrans
dag 22 – trommel
dag 23 – hertje
dag 24 – kerstboom

Het is Kerst 2002.
Zalig Kerstfeest


Voor straks wens ik iedereen een . . .

Voor wie vacantie heeft . . .


Dickens Festijn in Deventer

Zaterdag 21 en zondag 22 december 2002

De 19e eeuwse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in Deventer.
In de pittoreske Walstraat en omgeving komen zaterdag 21 en zondag 22 december meer dan 200 Victoriaanse figuren uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven van 11.00 – 17.00 uur.
Van Scrooge tot Oliver Twist, van Miss Havisham to Mr. Pickwick, van boefjes tot Christmas Carol Singers.
Op zondag 22 december staat de gehele Deventer binnenstad in het teken van kerst met een grote kerstmarkt op stadsplein de Brink, kerstkoopzondag, arresleeen, kerstoptredens op straat en talrijke concerten in de kerken van 11.00 – 17.00 uur.
De laatste Advent zondag wordt bij ons de Kerstboom opgetuigd.

Dit is onze Kerstboom van 2001

Naast de boom staat ons zelf gemaakte Kerststal

Het is weer bijna zo ver.
Kerst !

Geschreven door Ruud Bredewold

Een feest dat wereldwijd gevierd wordt.
Geen ander feest wordt zo massaal gevierd als Kerst.
Daarom wil ik graag laten zien waarom we Kerst gaan vieren.

De meeste mensen weten nog wel dat het iets met de
geboorte van Jezus te maken heeft.
Maar wanneer die naam hen of jou verder weinig te zeggen heeft,
dan kan Kerst ook niet veel meer betekenen
dan een “gezelligheids-feest”.
Bij veel mensen gaat het dan ook meer om de sfeer en het gevoel.
“Vrede op aarde” en “Lief zijn voor elkaar”
Eindelijk degene waar je toch al zo’n hekel aan hebt, even helemaal vergeten.

Ik denk echter dat de Kerst boodschap veel meer
te zeggen heeft.
Inderdaad, bij Kerst gaat het om de geboorte van Jezus Christus.
Wie Hij is, en wat hij hier deed kun je lezen in de Bijbel.

Eerst lees je over de Schepping, hoe God de Hemel
en de Aarde maakte.
Nadat dit af was maakte hij de mens, Adam.
Deze kreeg de taak om de nog nieuwe schepping te bewerken,
en o.a. om alle dieren een naam te geven.
Tenslotte werd ook Eva door God geschapen.
Deze dingen vind je in het bijbelboek Genesis.

God had de twee mensen slechts een gebod gegeven.
Namelijk dat ze van een bepaalde boom niet mochten eten.
Deden ze dat wel, dan zouden ze sterven.

Zoals je waarschijnlijk wel weet deden ze dat toch
na verloop van tijd.
Natuurlijk had God hen en ons wel zo kunnen maken dat ze
niet konden zondigen.
Maar Hij wilde van de mensen geen willoze robots maken.
De mens is op de wereld gezet om God lief te kunnen hebben.
En dat kan alleen wanneer deze mens zelf keuzes moet maken.

Na hun zondeval heeft God hen niet onmiddelijk laten sterven.
God geeft om deze wereld en haar lot.
Adam en Eva werden echter wel “sterfelijk”.
Ze zouden net als wij nu ook, eens moeten sterven.
Dat gold ook voor de hele schepping,
die zou tevens, als straf doorns en distels voortbrengen
wanneer de mensen de aarde bewerkten.
Diersoorten stierven uit, er kwamen natuurrampen,
en mensen voerden voortdurend oorlog tegen elkaar.
Dat is tot op de dag van vandaag niet anders.

Maar God laat ons niet aan ons lot over.
Adam en Eva kregen een belofte mee.
God zelf zal zorgen dat het allemaal weer goed wordt.
Hen wordt een verlosser beloofd.
Iemand die de schuld betalen kan
die ze (en wij ook, elke dag) tegenover God maken.

Later word duidelijk wat God van plan was.
Hij wilde niet zeggen: “zand erover”,
maar er zou volledig voldaan worden voor onze schuld.
Zodat er niets meer zal zijn wat tussen Hem en ons in staat.
Het zal weer helemaal goed worden !

Maar geen enkel mens kan dit, zelf zuiver leven
en dan ook nog de schuld van anderen op zich nemen.
Dat bleek ook al heel snel toen de ene zoon van Adam en Eva
Kain, zijn broer Abel vermoordde, omdat hij hem niet kon uitstaan.

Maar dat wat Gods plan inhield was wel het laatste wat wij zouden
mogen durven verwachten.
Hij gaf Zijn eigen en enige Zoon, om voor onze schuld te betalen.
Zijn Zoon kon wel dat enorme offer brengen.
Hij moest mens worden, “famillie” van ons, gewoon vlees en bloed.
Hij moest in onze plaats staan wanneer God onze zonde-schuld
zou vergelden.

Jezus Christus, is als mens geboren.
Niet in een paleis,
maar onder de zwaarste omstandigheden in een stal.
De zoon van God heeft op deze aarde geleefd,
tussen de gewone mensen.
Hij heeft in die tijd ons heel erg veel geleerd.
Vooral heeft Hij ons geleerd dat het niet gaat om de buitenkant
van mensen.
Sommigen deden zich wel heel vroom voor,
maar ze deden het om hun eigen eer, leert Jezus ons.

Door Hem word ook duidelijk wat de werkelijke zin van de wet is.
Het gaat niet om ons uiterlijk leven zelf, maar om de binnenkant.
Wanneer je Hem liefhebt ga je vanzelf ook anders met zijn wet om.
Dan gaat je leven vanzelf veranderen en ga je opvallen
tussen de andere mensen.

Jezus heeft eens de hele wet in een paar woorden samengevat :

* Je zult God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.
* En je naaste, de ander als je zelf.

Wanneer je iemand lief wilt hebben, zul je moeten weten
wat hij of zij wel of niet van je verlangt en accepteerd.
Juist daarom hebben wij Zijn wet, de 10 geboden gekregen.

Ook heeft Jezus veel wonderen gedaan.
Hij genas zieken en wekte zelfs doden weer op.
Hij liet hiermee zien wie Hij werkelijk was
en wat zijn bedoeling hier is.
Namelijk om deze wereld van ziekte
en dood, de straf op onze zonde te verlossen.

Hij heeft de zelfde moeiten en verleidingen gekend als wij,
maar zonder er aan toe te geven.

Op het laatst is hij door Zijn eigen, Joodse volk
onschuldig veroordeeld en gekruisigd.
De zwaarste en gruwelijkste doodstraf die er mogelijk was.
Hij werd daarbij zelfs nog verzocht om het op te geven.
Maar Hij dacht niet aan zijn eigen belang, Hij deed het voor ons !

Daar aan dat kruis op de heuvel die “Golgotha” heet,
heeft Hij onze straf gedragen,
tussen twee misdadigers die ook de doodstraf hadden gekregen.
Tijdens een totale zonsverduistering van drie uur lang,
heeft Hij de hel ervaren.
Toen ook op dat moment God zelf Hem verliet.
De Zoon van God was toen door God en mensen vervloekt.
Hij kreeg toen Gods toorn op onze zonde over zich heen.

Hierna riep Hij de bekende woorden : “Het is volbracht ! ”
Hij had voldaan voor het gehele menselijke geslacht.
Na enige tijd riep Hij :
“Vader in Uw handen beveel ik Mijn Geest !”
Dit was het moment dat Hij stierf.

Tijdens zijn leven had al Hij meerdere malen Zijn
sterven voorspeld.
Maar Hij had ook gezegd dat Hij na drie dagen zou
worden opgewekt uit de doden.
En dat gebeurde.
Op Vrijdag werd Hij begraven,
op Zondag stond Hij Weer op.
Hij is door veel mensen gezien.
Tenslotte na veertig dagen, is Hij voor de ogen
van Zijn dicipelen (volgelingen),opgevaren naar de Hemel.

Hij heeft ons verlost van alle schuld.
En ook heeft hij de belofte gegeven dat Hij terug zal komen,
op de Tijd die God daarvoor bepaald heeft.

Dan zal Hij alle mensen die ooit geleefd hebben weer opwekken.
Net als zijn Zoon.
Iedereen, gelovigen en ongelovigen.
Hij zal rechtspreken, over hen die Hem echt met hun hart
hebben gezocht,
en over hen die niets met Hem te maken wilden hebben.
Hij dan zal koning worden over een nieuwe wereld.

Wie nu zijn heil bij Jezus zoekt, is door Zijn bloed verlost.
Zelf kunnen wij ons heil niet verdienen.
Dat komt doordat al onze werken nog steeds niet
vrij van zonde zijn.
Door ons bewust niet te bekeeren zouden wij
het “aanbod” van Christus afwijzen.
Zij die het niet echt meenden met hun bekeering,
of zelfs niets met Hem te maken wilden hebben
zal Hij veroordelen.
Dit oordeel zal geen einde hebben.

God zal de aarde nieuw maken, met alles wat erop is.
Dat betekend ook dat wij, de mensen die Jezus van harte aannemen, een nieuw lichaam zullen krijgen, dat onsterfelijk is.
Eeuwig leven op een volmaakte aarde !
Dit alles hebben wij te danken aan de goedheid van God, en het offer van zijn enige Zoon Jezus Christus, waarvan wij met Kerst Zijn aardse geboorte herdenken !

Zalig Kerstmis ! ! !


Dickens in Bronkhorst

Op 14 en 15 december 2002 was het Christmas Carol in Bronkhorst.
In de Kapel werd een poppenspel gespeeld.

Het hele dorp was omgebouwd in de Dickens-style.
Ook de mensen waren in Dickens-style gestoken.

Om 14.00 uur begon onze voorstelling.
We waren al om 13.30 uur in de kapel.


Daar stond een heus Dickens-koor te zingen.
Precies 14.00 uur begon de klok te luiden.

Dan begon het poppenspel van

Poppenspel naar aanleiding van het beroemde Kerstverhaal “A Christmas Carol” van Charles Dickens in de kapel van Bronkhorst.

Rond 1830 leefde in Bronkhorst een koster/ doodgraver met de naam Gabriel.
Deze Gabriel stond waarschijnlijk model voor Gabriel Grub.
Hij komt voor in hoofdstuk 29 in Charles Dickens’ werk “De Pickwick Club”.

Dickens moet het verhaal over deze naargeestige koster die door aardmannetjes ontvoerd werd, gehoord hebben van Hans Christiaan Andersen, die op zijn beurt van het bestaan van koster Gabriel vernam tijdens zijn verblijf in deze regio.
Het verhaal uit de Pickwick Club was de kiem voor de Christmas Carol, die in 1843 door Dickens geschreven werd.

En in dezelfde kapel in Bronkhorst, waar eens koster Gabriel de klok luidde, wordt nu de klok geluid als het poppenspel begint.

Het is immers een oproep …….. !

A CHRISTMAS CAROL

Op de middag van Kerstavond zitten Scrooge en zijn klerk Bob Cratchit nog te werken.
Het is koud en Bob probeert zijn handen te warmen aan de kaarsvlam.
Scrooge vindt Kerstmis “kletskoek” en wil niet deelnemen aan het kerstdiner, waarvoor zijn neef Fred hem komt uitnodigen.
Hij weigert om maar iets te geven voor arme mensen, jaagt een straatzanger weg en neemt het zijn klerk kwalijk dat hij met Kerstmis een vrije dag moet hebben.

‘s Avonds ziet hij de geest van zijn overleden compagnon Jacob Marley.
Deze verschijning wil hij ook “kletskoek” noemen, maar hij moet wel geloven dat Marley daar echt aanwzig is en hem de komst van drie geesten voorspelt.

De eerste geest laat hem beelden zien uit het verleden :
Hij ziet zichzelf zitten in de verlaten school als zijn zusje hem komt halen om thuis het Kerstfeest te vieren.
De werkplaats van Fezziwig ziet hij, waar hij met Dick Wilkins werkte als leerjongen en waar zij Kerstfeest vierden met zang en dans.
Dan ziet hij zijn vriendin Belle, die niets meer met hem te maken wil hebben omdat hij meer van geld houdt dan van haar.
Even later ziet hij Belle in haar gezin.
Haar man komt thuis en vertelt dat hij Scrooge in zijn kantoortje heeft zien zitten.

De tweede geest, de geest van het Kerstmis van het heden, die verschijnt in een warme gloed en een overvloed aan eten en drinken meebrengt, laat hem beelden zien van het gezin van zijn klerk.
Zorgen zijn er vooral om de kleine Tim, die kreupel is.
Hij hoort hoe Bob’s vrouw over hem denkt …
Vervolgens neemt de geest hem mee naar het huis van neef Fred, waar fest gevierd wordt.
Fred en zijn vrouw doen met vrienden een spelletje waarin zij oom Scrooge een “beest” noemen.

De derde geest neemt hem mee naar een onheilspellende toekomst :
Hij ziet nu schaduwen van dingen die nog zullen gebeuren.
Deftige heren spreken over zijn begrafenis.
In een achterbuurt worden zijn spullen verkocht, die na zijn dood door gespuis gestolen zijn.
Bij Bob Cratchit heerst verdriet, omdat de kleine Tim gestorven is.
En op het kerkhof ziet Scrooge zelfs zijn eigen grafsteen.

Scrooge weet zich geen raad van ellende.
Hij smeekt de geest om hem nog een kans te geven.

Van de vrek Scrooge is niets overgebleven dan een door berouw gekwelde man.
Hij krijgt die kans : hij zal voortaan vreugde en geluk brengen en goede dingen met zijn geld doen …..

DE SPELERS

In 1978 zagen Lidy en Peter Noort met hun kinderen Bart, Marjoleine en Wouter (respectievelijk 12, 10 en 8 jaar) het pantomimetheater van Rob van Reijn, dat de Christmas Carol opvoerde.
Een jaar later speelden de kinderen dat verhaal, als verrassing voor hun ouders.
Ze deden dat met behulp van een kleine poppenkast, allerlei poppen, speelgoed en zaklantaarns.
In het gezin werd besloten om er mee verder te gaan en zelf poppen te gaan maken.

Het was een grote klus : 36 poppen, decors en attributen, het werd allemaal verzonnen en gemaakt.
Ieder werkte mee naar eigen kunnen.
En zo lieten zij hun werkstuk zien aan vrienden en bekenden op Tweede Kerstdag 1981.

Enthousiaste vrienden boden hulp aan, er kwam een betere geluidsband en een grotere kast.
Er veranderde veel en nog wordt er ieder jaar wel iets verbeterd.
Alleen de poppen zijn nog hetzelfde.

De voorstelling wordt gespeeld door Lidy, Peter, Bart, Marjoleine en Wouter Noort, Marianne van den Broek en Marjan Deurloo.
In de tijd voor Kerstmis wordt dit schitterende verhaal, dat blijft boeien, zes keer opgevoerd.
Dit jaar is dat alwer voor de dertiende keer.

Het was een schitterende voorstelling.
Zo echt gespeeld.

Na de voorstelling kwamen de Dickens-mensen de kapel in, zelfs de Quin.
Een waar schouwspel kregen we nog even te zien.


Zelfs de kleine Tim kwam met een stok binnen lopen.

Tijdens onze voorstelling was er opname van de Tros.
Ik ben zelf na afloop naar de camera-man gegaan.
Wilde weten waar en wanneer het uitgezonden zou worden.
Deze voorstelling wordt uitgezonden op Eerste Kerstdag om 12.30 uur.
Het programma is Tros Lunch teevee.

Wij hebben genoten en zullen Eerst Kerstdag zeker de uitzending opnemen.
Misschien wel een leuk idee voor jullie die dit lezen.
Het was FANTASTISCH ……. GEWELDIG.

De Kerstgroet in verschillende talen.


Nederland – Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Jaar

Belgie – Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Jaar

Kroatie – Sretan Bozic

Engeland – Merry Christmas and a Happy New Year

Estland – Haeid joulupuehi ja head uut aastat

Frankrijk – Joyeux Noel et Bonne Annee

Duitsland – Frohe Weihnachten und ein gluckliches Neues Jahr

Griekenland – Hronia polla kai eytyhismenos o kainourios hronos

Italie – Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Noorwegen – God Jul Og Godt Nytt Aar

Polen – Wesolych Swia,t i Szcze,sliwego Nowego Roku

Portugal – Feliz Natal e um Prospero Ano Novo

Rusland – S nastupaiushchim Novym godom i s Rozhdestvom Khristovym

Roemenie – (sursilvan dialect): Legreivlas fiastas da Nadal e bien niev onn!

Slowakije – Vesele Vianoce i na zdravie v novom roku

Spanje – Feliz Navidad y Prospero ano nuevo

Zweden – God Jul Och Ett Gott Nytt Ar

Turkije – Noeliniz kutlu olsun ve yeni yilinis kutlu olsun

Oekraine – Z novym rokom i s rizdvom Hrystovym


WIM & LUCY
en kinderen

Het is

Hier wil ik leuke en mooie kerstplaatjes zetten

Tot slot wensen wij iedereen . . .


Ik wens iedereen die hier langs komt een . . .


TOT SLOT WIL IK HET JAAR 2000 AFSLUITEN
met een persoonlijk groetje . . .

Ik wil hier graag vuurwerk gaan plaatsen.

Vuurwerk en andere plaatjes van Oud & Nieuw uit mijn en andere gastennboeken.

ZALIG NIEUWJAAR ! ! !Ik wens iedereen . . .

18 Reacties

 1. Advent ! Ja, nou moet ons weer omskakel na die kers-gevoel en ‘n “HAPPY NEW YEAR”.

  Al is dit nou die donker maande van Desember, voel ek in die tye van nou, altyd vol energie, so asof ons met ons almal die mensheid sterk maak deur ons toewyding.. aan die tyd van jaar.

  Deon

 2. Nou,nou, dat is “UIT DE KUNST”, Lucy,gefeliciteerd!.

  Natuurlijk meegenomen,bedankt.

  Mijn plaatje van jouw gb staat er niet bij.


  Liefs ,ghislaine.

 3. Wat prachtig,zo gedetailleerd allemaal,mijn petje af!!!Wat zal je daar een tijd aan bezig zijn geweest!!!Karin

 4. je home is heel mooi opgezet lucy.
  nu kan iedereen toch lezen wat kerst inhoud.
  jammer dat het zo regende dat is altijd vervelend, veel gaat er dan verloren toch.
  maar je home is erg mooi.
  dinogina

 5. wat een gezellige pagina
  en wat jammer dat het dit jaar in het water is gevallen
  een hele fijne kerst voor jouw en al je dierbaren

  liefs desi

 6. Meid, dat heb je weer geweldig gedaan, zoals gewoonlijk. Echt heel goed dat je iedereen nog eens laat lezen waar Kerstmis nu werkelijk om draait. Niet om De kerstboom, eten en drinken en kadootjes. Dat zijn de dingen die wij er in de loop van de tijd bij verzonnen hebben. Echt prachtig hoor. Liefs, Mathy

 7. goh lucy wat heb je er een werk van gemaakt !
  erg mooi en interresant om te lezen,want laat ik eerlijk zijn ik denk dat er maar weinig mensen zijn die daadwerkelijk weten waar kerst eigenlijk om gaat!

 8. Ook hier mijn complimenten.Echt schitterend hoor!!!!!

 9. Prachtig…..heel leuk ….mooie verhalen.

  Groetjes van Silvana.

 10. hoi Lucy
  ik heb de pagina nu uitgeprint,kan ik hem op de zondagschool laten zien,dan zien ze dat de plaatjes ook op smul zijn gebruikt,
  groetjes greta

 11. Tjonge jonge, wat ziet het er geweldig uit. Ik wou dat ik dat ook zo mooi kon maken. Ik wist niet dat ik zo’n knappe mama had.
  Ga zo door, ik vind het GEWELDIG!!!

  Liefs en dikke kus van mij.

 12. mooi hoor! Neem het mee naar mijn pagina en kan er dan nog eens vaker naar kijken en in de stemming komen voor de Kerst.

  Liefs, Carin.

 13. wat een werk heb je van deze mooie advent pagina gemaakt ,ik neem hem mee,
  groetjes greta

 14. Dag Lucy,
  Net als jij ben ik begonnen aan de kerstsfeer op mijn pagina,maar ik wil nog veel doen,nu heb ik alleen nog maar een achtergrond en enkele foto’s,ik wil nog verder doen maar voor vandaag heb ik geen tijd meer,dus gewoon even hier komen zien en ik zie dat je al helemaal in de sfeer bent.Knap werkje!

 15. Dit heb je prachtig gemaakt en ook opgezet,ik bewonder je creaviteit.
  Groetjes,Ruud

 16. Fijn dat er ook nog deze dingen te lezen zijn. ze worden zo gauw vergeten. dank je wel

 17. Goede info, goed te lezen!!
  Liefs Minie

 18. erg interessant om te lezen ,ik print het gelijk uit;)) alvast een vrolijk kerstfeest Cleo.

Geef een reactie