Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Kerst vieren

Christelijke viering Feitelijk vieren de Christenen Kerst om de geboorte van de Heere Jezus Christus te vieren. En bij een verjaardag wordt per slot lekker gegeten. Toch ging het er rond Zijn geboorte anders toe. Lees maar mee:En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden beschreven.

Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrie voerde.

En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, een ieder naar zijn eigen stad.

Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazaret,naar Judea, naar de Stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was,om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Home Recepten Kookboeken