Een link naar recepten voor de kinderpicknick.
Balspellen die makkelijk te organiseren zijn, om te doen tijdens de picknick…… De recepten voor de kinderpicknick zijn hier te vinden….
de recepten:

Gevulde pannenkoekrolletjes

Pizza

Gevulde tomaten

Harige spiesjes

Vruchten cocktailBal wordt gebruikt als tikker.

Iemand gooit de bal naar de ander. Word dit kind op het lichaam geraakt dan is dat kind af. Iedereen kan de bal pakken en de ander af gooien.

Pas op! Twee kinderen kunnen naar de bal toe, het kind dat de bal niet heeft moet snel weer weg rennen om te voorkomen dat het af gegooid wordt.Maak van stukken papier, servetten of met wat er voorhanden is verschillende doelen op de grond.

De kinderen kunnen in tweetallen punten scoren. Een punt is een stuiter met de bal op het gemarkeerde punt op de grond.

Niet lopen met de bal, alleen overgooien.Kinderen staan in een rij.

Het voorste kind gooit de bal naar het kind dat achter hem staat. Direct na het gooien rent dat kind naar de achterkant van de rij.

Het kind dat dan de bal heeft gooit zo snel mogelijk de bal naar de volgende. Na het gooien rent dit kind ook naar de achterkant van de rij.

Op deze manier kan er een parcours afgelegd worden.

Twee rijen kunnen strijden om de snelste tijd.De bal wordt in de lucht gegooid met deze woorden en een naam.
Dat kind dat genoemd wordt moet naar de bal toe rennen en pas als de bal vast heeft STOP roepen.

Voordat er stop geroepen is mogen alle kinderen rennen.

Bij stop maakt iedereen een poortje. Het kind met de bal mag de bal door een poortje proberen te rollen. Lukt dat heeft dat kind een punt.

Het kind dat de bal heeft gekregen mag deze woorden weer zeggen, de bal in de lucht gooien, en een andere naam noemen.

Bij een vangbal hoeft het deze woorden niet te zeggen, maar direct een andere naam noemen en de bal in de lucht gooien.Kinderen staan in een kring met de benen wijd. De bal is in het midden.

Kinderen moeten het poortje verdedigen met de handen, door de bal terug naar het midden te slaan.

Gaat de bal door het poortje moet het kind zich omdraaien en proberen om de bal door een ander poortje te slaan. Lukt dit mag het kind weer gewoon staan.kinderen staan in een kring en iemand is de king.

De king moet de bal met een stuiter naar een ander kind “slaan”. Kind moet weer terug “slaan” met stuiter.

Zijn het twee stuiters, geen stuiter, vangen, mis, etc. is het kind af.

De king kan niet af gaan.Twee kinderen houden de bal tussen de borst en lopen zo een parcours….

Variant:
Bal tussen twee voorhoofden. Kinderen moeten wel van gelijke grootte zijn…….