Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Een kerstverhaal

Op een dag bevindt de oude priester........


Op een dag bevindt de oude priester Zacharias zich in Gods tempel, de geur van het reukoffer dat hij brengt vervult de ruimte.

Buiten bidt het volk in stilte tot God.
Ze zijn ongehoorzame mensen! Hij zal naar hun niet willen luisteren, vandaar het reukoffer, hierdoor vergeet Hij al het kwaad, is Hij niet meer boos en zal Hij naar zijn volk willen luisteren.
Samen met de wierrook stijgt ook het gebed omhoog en de Heer.....Hij luistert.

De oude priester staat te denken aan de gebeden van het volk en aan zijn eigen gebeden, vooal die ene waarin hij en zijn vrouw Elisabeth zo vaak om een zoon gevraagd hebben, maar deze nooit hebben gekregen, nu zijn ze echter te oud.

Plotseling is de ruimte vervult van een fel licht en moet Zacharias zijn hand voor de ogen doen.

Het is een wonderlijk licht van de engel Gabriel. Zacharias is bang, zeer bang.

De engel zegt, "Wees niet bang Zachrias...", wonderen zullen plaats gaan vinden, U zult een zoon krijgen die u Johannes (God is genadig) zult noemen, ook zal het gebed van het volk verhoord worden en zal God de Verlosser eindelijk naar de aarde sturen en uw zoon zal hem aan het volk aanwijzen.
Zacharias moet het volk nu vlug het nieuws vertellen, maar doet dit niet, omdat hij de engel niet wil geloven....! Als hij buiten komt kan hij niet eens de zegen uitspreken, hij heeft aan de engel een teken gevraagd en gekregen.

Als straf voor zijn ongeloof zal hij tot de geboorte van zijn zoon niet kunnen spreken, want wat God zegt zal gebeuren, zij zullen een zoon krijgen en de Verlosser zal komen.

Dit zal zijn Jezus Christus, de eigen Zoon van God.

Toen de avond viel werd het eindelijk rustig in de straten van Bethlehem.

Omdat keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er in het joodse land woonden, had hij een volkstelling uitgeschreven, waarbij een ieder gedwongen was naar de geboorteplaats van hun vaderen te gaan, om hun naam bij te laten schrijven op lange lijsten. Hierdoor was het erg druk in Bethlehem.

Nu zijn alle mensen gaan rusten, ook een jonge man en zijn vrouw, die nergens een plaats konden vinden en nu zijn ondergebracht in een ruimte bestemd voor vee.

Buiten de muren van de stad waken de herders over hun kudden bij grote vuren, het is er stil, soms spreekt men met elkaar.

Een fel licht verblind plotseling hun ogen, ze springen op en worden overmand door angst.

Er komt een stem uit het licht,"Vrees niet, want ik heb een blijde boodschap voor u en uw volk, want de Heiland, uw Verlosser is vannacht geboren. Sta op en ga hem zoeken, Hij is een pas geboren kind, gewikkeld in wat doeken , ligt in een kribbe op wat stro.

Een jubellied van de engelen klinkt door de nacht en de herders gaan op weg.Blij en niet bang meer, op weg naar de stal waar het kindje ligt.

In de stal aangekomen kijkt men elkaar aan, de moeder zal wel moe zijn en het kindje zal wel slapen.

De ruwe mannen proberen zachtjes met elkaar te spreken, toch klinken hun stemmen nog luid in de kleine ruimte.

Ze kijken telkens weer naar het kindje dat, zoals de engel had verteld, daar gewikkeld in wat doeken in de kribbe ligt.

Een jonge man en vrouw kijken verbaast naar de vreemde mannen die plotseling binnen kwamen en blij verrukt naar hun kindje staan te kijken, maar weten deze mannen dan wie hun kindje is, hebben ze er dan van gehoord?

De herders vertellen van het hemelse licht, de hemelse stem en het hemelse lied en Maria en Josef luisteren.

Nu gaan Josef en Maria vertellen wie ze zijn en hoe ze hier zijn gekomen. Maria verteld van de engel die aan haar is verschenen en die haar vetelde dat ze moeder zou worden van Gods Zoon. Josef verteld dat God aan een droom aan hem heeft gezegd als een goed vader voor het kind van Maria te zorgen.
Dan zijn ze allemaal weer stil en kijken ze allemaal weer naar het kindje in de kribbe.

De herders zijn vervult van het wonder, het kindje daar in de kribbe, en als ze buiten komen begint het te dagen, de stad komt weer tot leven en de herders vertellen aan iedereen die het horen wil! van de boodschap die de engel bracht, de stem uit de hemel en het kindje in de stal.

Sommige mensen lachen, andere zijn verbaast, maar de herders, zij geloven, zij weten dat het waar is.
Zingend gaan zij terug naar hun schapen, hun monden en harten loven God, want de Verlosser is geboren, Jezus, Zoon van God.IK WENS ALLE LEDEN, ALLE MENSEN DIE SMULWEB MOGELIJK MAKEN EEN HELE FIJNE KERST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2005!

Home Recepten