Euro-Toques opgericht in 1986 met als belangrijkste doelstellingen
•Vakwaarborg voor kwaliteit en smaak
•Behoud van culinaire tradities
•Bescherming van kleine producenten.
In tegenstelling tot massaproductie willen Euro-Toques leden graag juist producten gebruiken die met zorg door kleine ondernemers nog met liefde gekweekt zijn.
Euro-Toques is steeds meer betrokken bij maatschappelijke problemen.
Zo hebben onze leden en ook leden van het Koksgilde in samenwerking met de Universiteit Wageningen en het ministerie van LNV de afgelopen jaren smaaklessen gegeven aan kinderen op honderden lagere scholen in de strijd tegen obesitas.
Een ander probleem waar Euro-Toques zich zeer nauw bij betrokken voelt is de overbevissing.
De grote politieke en economische belangen die met de visserij in Europa gemoeid zijn maken een adequate aanpak bijzonder complex. Toch vinden wij als Euro-Toquers dat wij ons steentje bij moeten dragen om het tij te keren.
Zo zult u in onze restaurants geen sliptong meer op de kaart vinden en serveren wij zo veel mogelijk vis in het daarvoor geschikte seizoen.
In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds zijn er plannen een symposium over de visvangst te houden en met name willen wij daar mee bereiken dat duurzame vis op de menukaart komt te staan. En niet alleen bij Euro-Toques restaurants maar in de gehele horeca.
Een positief geluid is het besluit in Brussel om de palingstand te gaan beschermen. Laten we dit positieve gebaar waarderen en hopen dat het niet te laat is geweest. Paling is in tegenstelling tot andere vissoorten niet te kweken zonder op glasaal te vissen en daardoor de natuurlijke aanwas te verstoren.
Verder vindt u veel info op onze site en aarzelt u niet ons te contacteren via E-mail

Fred Dijsselbloem
Voorzitter vereniging Euro-Toques Nederland