Omdat appelbomen al zolang deel uitmaken van ons bestaan, zijn er in de loop van de eeuwen een aantal gebruiken in zwang geraakt. Sommigen daarvan worden tot op de dag van vandaag nog uitgevoerd. Hieronder een aantal van deze gebruiken:

Vruchtbaarheid & kinderen

Maori?s
Bomen worden nogal eens geassocieerd met vruchtbaarheid. Zo schrijft de Tuhoe stam van de Maori?s bomen de kracht toe vrouwen vruchtbaar te maken. De navelstrengen van hun pas geboren kinderen werden aan de takken van heilige bomen gehangen tot vrij recente datum. Onvruchtbare vrouwen moesten dan zo?n boom omarmen. Zij zouden dan alsnog een kind krijgen; een jongetje wanneer zij de oostzijde van de boom omarmden, door de westkant een meisje.

Een ander gebruik met de navelstreng was het begraven ervan op een heilige plaats. De Maori?s plantten er een jong boompje boven. Wanneer het boompje groeide, was dat een tohu oranga (teken van leven) voor het kind: wanneer het bloeide, zou het goede gaan met het kind; als het verwelkte en dood ging, voorspelde dat niet veel goeds voor het kind.

Zuid Slavonie
Onvruchtbare vrouwen uit Zuid Slavonie die graag zwanger wilde worden, legden op de avond van St. George?s Day een nieuw hemd onder een vruchtdragende boom. De volgende ochtend bij zonsopgang onderzochten ze het hemd. Wanneer ze zagen dat er een levend wezentje over heen had gekropen, hopten ze dat hun kinderwens binnen het jaar werd vervuld. Ze trokken het hemd dan aan, zeker van hun zaak dat zij zo vruchtbaar waren als de boom waaronder het hemd de hele nacht had gelegen.

Kara- Kirghizie
Kara-Kirghizische vrouwen die geen kinderen konden krijgen, rolden zichzelf op de grond heen en weer onder vrij staande appelbomen om nageslacht te krijgen.

Zweden en Afrika
Naast de kracht om vrouwen vruchtbaar te maken, bezaten bomen volgens de overleveringen ook de kracht om de bevalling voorspoedig te laten verlopen. In sommige streken van Zweden stonden altijd van dit soort ?bescherm-bomen? in de buurt van boerderijen. Niemand mocht een blad van deze boom plukken, een verwonding aan deze boom zorgde voor tegenspoed en ziekte. Zwangere vrouwen omarmden de boom in de hoop dat de bevalling dan goed en snel zou verlopen.

In sommige streken van Congo maakten zwangere vrouwen kledingstukken van het schors van heilige bomen. Deze bomen beschermden hen tegen de gevaren van de zwangerschap.

Fiji-eilanden en Borneo
Op sommige delen van de Fiji-eilanden werd de navelstreng van een pas geboren jongetje tezamen met een kokosboom geplant. Het leven van het kind werd zo gekoppeld aan dat van de boom. Bij de Dyaks van Landak en Tajan (Borneo) is het gebruikelijk een vruchtboom te planten bij de geboorte van een kind. Het leven van het kind, zo geloofden zij, was verbonden met dat van de boom.

Zwitserland
In landen als Rusland, Duitsland, Engeland, Italie en Frankrijk is het bij een aantal families nog heel gebruikelijk een boom te planten bij de geboorte van een kind. De boom zal gelijk met het kind opgroeien en wordt dan ook met liefde verzorgd. In het kanton Aargau in Zwitserland is het nog een vrij algemeen gebruik om bij de geboorte van een jongetje een appelboom te planten en bij de geboorte van een meisje een perenboom. Het zal het kind hetzelfde vergaan als de boom.