Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

HTML kleurcodes

Een aantal html kleurcodes die je zo kunt meenemen.

<bodybackground="green"> .

Als je alle tekst op je pagina de zelfde kleur en hetzelfde lettertype wilt geven gebruik je de volgende code:

(font face="monotype corsiva" size="4" color="kleurnummer")

Sucses

Rood/Oranje

<color="#ff9900"("#ff9900")>

("#ffccoo")

("#ff9933")

("#ffcc99")

("#ff9966")

(#ff0000")

("#ff6000")

("#ff0066")

("#ff6666")

Verschillende kleuren blauw

("#99ffcc")

("#ccffff")

("#99ccff")

("#66ccff")

("#33ccff)

("#00ccff")

("#6600cc")

("#6600ff")

("#6666ff")

("#3366ff")

("#0000cc")

("#000099")

("#003399")

("#336699")

Verschillende kleuren paars/roze

("#990099")

("#993399")

("#cc6699")

("#cc3399")

("#ff3399")

("#ff66cc")

("#ff99cc")

("#ffcccc")

("#ffccff")

("#ff99ff")

Wit/Geel

("#ffffcc")

("#ffffff")

("#ffff99")

("#ffff66")

Verschillende kleuren groen

("#209d00")

("#999966")

("#666633")

("#99cc00")

("#009900")

("#339966")

("#00cc99")

("#00ffcc")

("#00ff00")

("#ccff99")

Verschillende kleuren bruin

("#996633")

("#663300")

("#cc9900")

("#996600")

("#993300")

("#800000")

Als de goede kleur hier niet tussen staat, laat dan even een berichtje achter in mijn gastenboek. Dan laat ik zo snel mogelijk weten welke kleurcode het wel is.

Home Recepten Kookboeken