Indien je zelf in je tuin eens wil experimenteren. Het kweken van asperges gaat als volgt: koop een pakje aspergezaad en zaai dit in het voorjaar in een goede potgrond.Zorg hierbij voor voldoende warmte, want asperges kiemen slecht bij lage temperaturen.Als de zaden zijn opgekomen, uitzetten in potten en water geven tot de plantjes ongeveer 10 cm zijn.Dan kunnen ze uitgezet worden op 20 cm afstand in de volle grond, mits er geen nachtvorst is. In november bemesten met koemest en er aarde overheen gooien tot de plant geheel bedekt is. Bij zeer strenge vorst afdekken met plastic. Het tweede jaar de plant onkruidvrij houden en regelmatig bemesten. In het najaar de planten weer met aarde bedekken tot de plant eronder ligt.Graaf in het volgende jaar een geul van 40 cm diep.Haal de planten uit de grond in zet ze in de geul op een onderlinge afstand van 50 cm.De geul in het najaar dichtgooien, 10 cm ophogen en het loof van de plant 5 cm onder de grond afsnijden om te voorkomen dat het aspergekevertje erin kruipt.Als de planten weer opkomen het bed ophogen.In begin juni eventueel de eerste asperges snijden, maar niet meer dan een per plant, omdat de plant anders teveel verzwakt. In het daarop volgende jaar wordt dat meer, maar het is raadzaam om de plant zover mogelijk uit te graven met aspergesteken zodat je kunt zien hoeveel punten eruit komen, en er zorg voor te dragen dat er altijd een stengel overblijft, zodat de plant blijft leven, want anders wordt het weer vier jaar wachten.