Over ruim een maand, op 4 oktober, is het weer zover; Dierendag. Een mooi moment om eens te kijken naar de geschiedenis van het vegetarisch eten. Over ruim een maand, op 4 oktober, is het weer zover; Dierendag. In veel huishoudens wordt dan het dagelijks stukje vlees overgeslagen en een vegetarisch gerecht op tafel gezet. Een mooi moment om eens te kijken naar de geschiedenis van het vegetarisch eten.
Al vanaf de 800 jaar voor Christus, is er reeds bewijs van het vegetarisme . In Hindoeïstische en Boeddhistische geschriften wordt al melding gemaakt om geen ‘Geen geweld te gebruiken tegen dieren’. Deze geboden hadden vooral met het geloof in reïncarnatie te maken. Na de dood kon je namelijk wel eens terugkeren op Aarde als een dier. En om nu je eigen overleden familie of vrienden op te eten Â…

De moderne Westerse vegetariër gaat het echter niet om zaken als religie en reïncarnatie. Dierenwelzijn speelt hierbij de grootste rol. Voor deze mensen is het eten van dieren geen mogelijkheid. Bijvoorbeeld omdat ze het onethisch vinden om levende wezens te doden of omdat zij hiermee protesteren tegen de slechte behandeling van (slacht)dieren.

In de Westerse wereld bestaat het vegetarisme nog niet zo lang als in Aziatische landen. Mede doordat het Christendom – de belangrijkste godsdienst – dieren niet als iets bijzonders zag. De belangrijke kerkvader Augustinus zei hierover: “de mens heeft geen verplichtingen jegens dieren”
Toch startte het Westerse vegetarisme vanuit de Christelijke kerk. Priester William Cowherd – oprichter van de “Bible Christian Church”- pleitte voor het stoppen van eten van vlees (en het stoppen van drinken van alcohol). Zijn meest bekende uitspraak hierover (in 1807) “Als God meende mensen vlees van dieren te laten eten, dan was het wel verkrijgbaar geweest in de vorm van gerijpt fruit’.
Zelf maakte William Cowherd het niet mee. Hij overleed in 1816, maar na groeiende interesse in het vegetarisme en de leer van William Cowherd , werd in 1847 de Vegetarische sociëteit opgericht. Inmiddels kent Nederland volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme ruim 700.000 vegetariërs.

Vegetarische recepten:
Op Smulweb staan meer dan 7000 vegetarische gerechten. Misschien iets om zelf in te plannen op Dierendag?