Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Vis, mag het een verantwoorde keuze zijn ?

Culinaire belangstellenden maar visliefhebbers in het bijzonder zouden in hun recepten Tilapia en Pangsius moeten vervangen door verse vis. Ik weet niet of onderstaand relaas voldoet aan de criteria die aan een ‘artikel ‘op de Smulwebsite gesteld worden maar desondanks waag ik het toch om het in te sturen. Smulweblid “Fressnapf” heeft een aantal naar mijn opvatting uitstekende uiteenlopende artikelen geschreven over vis die U echt is moet lezen. Zowel daar waar het gaat over de verschillende soorten als de bereidingswijze. Ondanks deze mooie artikelen valt het mij op dat op de Smulwebsite veel recepten (met dankbare reacties) verschijnen waarin ofwel Tilapia of Pangasius(filet) ook wel als Pangafilet aangeduid, is verwerkt en dan vaak nog diepvries. Dat laatste kan overigens niet anders gezien het feit dat deze ‘vis’ (waarover later meer) zonder uitzondering kweekvis is uit Aziatische landen en bij verse aanvoer al lang bedorven zou zijn maar dat terzijde.

Als hobbykok zonder professionele ambities heb ik in de afgelopen jaren toch enige cursussen en workshops bij verschillende chefs gevolgd hetgeen ik iedereen van harte aan kan raden. Een daarvan betrof met name de bereiding van vis. Als onderdeel van een dergelijke cursus, onder het kopje warenkennis, werden wij cursisten gewezen op de verantwoorde aankoop van vis waarbij het gebruik van de viskalender een handig hulpmiddel kan zijn. Vele met vis(handel) behepte organisaties geven een dergelijke ‘kalender’ uit en deze zijn op internet makkelijk te vinden. In mijn onschuld heb ik toen na het aanschouwen van een dergelijke kalender aan de chef gevraagd waar de “Tilapia en Pangasius” stonden. De chef keek mij lachend aan en antwoordde “die staan er niet op, deze hebben namelijk niets met vis te maken”.

Ik geef toe, vis is relatief duur in aankoop en Tilapia en Pangasius vormen wat dat betreft een gunstig alternatief en dat verklaart denk ik hun populariteit zelfs op menukaarten in restaurants. Maar hobbykoks en visliefhebbers, opgelet! De Tilapia (verzamelnaam voor verschillende soorten zoetwatervis) en Pangasius zijn kweekvissen die onder bedenkelijke omstandigheden in massa in vooral het Aziatische continent, dit vanwege de temperatuur, geproduceerd worden, veelal gevoed worden met van alles en nog wat maar wat in ieder geval niet in de voedselindustrie thuishoort en daarbij illegaal middels antibiotica en groeibevorderende medicijnen, beschermd worden tegen infecties en bacteriën, die kennelijk onlosmakelijk met massaproductie van voedsel verbonden zijn.

Dus (hobby) koks geef iets meer uit en vervang, in de overigens prima recepten, de Aziatische kweekvissen door verse verantwoorde vis! Het geld is de smaak meer dan waard!

Voor wie het zich na het lezen van deze aanbeveling afvraagt. Nee, ik heb op geen enkele wijze belangen in de vishandel.

Met vriendelijke kookgroeten

Home Recepten