Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Pangasius De Nieuwe Groene Leugen (met update)

Veel Nederlanders eten Pangafilet, een lekker goedkoop visje, dat overal verkrijgbaar is. De kans is groot dat u hem waarschijnlijk al wel eens heeft gegeten: de Pangasiusvis.

De vis is als een van de gezondste vissen op de markt gezet en sindsdien is de verkoop van de exotische importvis uit Vietnam de laatste jaren explosief gestegen. Onze visserijsector die hier om de hoek de mooiste, de gezondste en de meest verse Noordzeevis vangen en aanleveren verkeert hierdoor in zwaar weer. Door de komst van de Pangasius en de Tilapia (verzamelnaam voor diverse soorten zoetwatervis) koopt de visetende Nederlander steeds minder goede vis van eigen bodem. Het meeste gaat via de tussenhandel naar de export, een ander deel gaat direct de horeca in en het resterende deel beland via de tussenhandel in de detailhandel of op de markt. Het viel mij hier op Smulweb op dat er nogal wat recepten staan met deze “visjes” en de veelal lovende reacties daarop. Ik was hier al mee bezig en zag tot mijn verbazing opeens het artikel van collega Smulweblid RFB. Ik vond het heel goed dat hij dit onderwerp eindelijk eens ter discussie stelde, maar ik ga er eventjes wat dieper op in omdat ik het beloofd had.

De vraag rijst van ‘wat is dat nou voor visje die Pangasius’ en is hij wel zo lekker en gezond, maar vooral ‘waarom is hij zo goedkoop’. Welnu ik ben erachter gekomen en heb eens wat verder gekeken en mijn vakbladen doorgespit. Hier volgt het relaas van een wel zéér verontrustende ontdekking. De feiten op een rij:

Nederlandse vissers voelen zich beetgenomen door het Nederlands Visbureau. Op verschillende fora tonen Nederlandse Noordzeevissers hun verontwaardiging over het feit dat pangasius was uitgeroepen tot vis van de maand april. Het is voor hen extra zuur omdat Noordzeevis zich in Nederland momenteel moeilijk laat verkopen.

Volgens de vissers wordt daardoor de campagne ´Mannen van de zee´ sterk ontkracht. Deze campagne moet er voor zorgen dat binnen de landsgrenzen wat vaker Noordzeevis op tafel komt. Maar ja, intussen dansen de zuinige Nederlandse viseters met genoegen de Panga. De stijgende verkoopcijfers liegen er in elk in geval niet om.

Een Duitse groep journalisten heeft begin dit jaar een bezoek gebracht aan enkele kwekerijen in Vietnam. Dat ging niet van een leien dakje. Het kostte de groep moeite om bij grote en toonaangevende leveranciers een kijkje te mogen nemen. Het kweken schijnt allemaal erg discreet te zijn. Veel kwekerijen langs de Mekongrivier liggen verstopt achter dichtbegroeide oevers.

Hier en daar zijn pijpleidingen te zien die in de rivier uitmonden. Ze zijn gedeeltelijk afgedekt met oude golfplaten, maar duidelijk is dat het afvalwater zo de rivier in stroomt. Datzelfde rivierwater wordt verderop weer naar binnen gepompt om de grote omdijkte bassins van ´vers´ water te voorzien.

De journaliste van de Duitse tv-ploeg valt van de ene in de andere verbazing. De meeste kwekerijen zien liever geen West-Europese pottenkijkers en dat terwijl het gros over glossyachtige folders en kennismakingsfilmpjes beschikken. Na enkele pogingen lukt het de Duitse tv-ploeg om bij een kwekerij binnen te komen. Na stevig aandringen, krijgen ze tot hun grote verrassing toegang tot vrijwel alle ruimtes.

En ook daar constateren ze dat er veel mis is, althans dat de kweekomstandigheden verre van ideaal zijn. Een woordvoerder van de kwekerij laat ijskoud weten dat er zo´n vijftig verschillende antibiotica gebruikt worden en dat er sprake is van een uiterst intensief preventieve aanpak. Dat impliceert dat nog zonder dat er sprake is van een ziekte of besmetting de bassins regelmatig volgegooid worden met het giftige goedje.

De Duitsers vallen zowat van hun stokje als ze getuige zijn van een voedingssessie. De medewerker, die vrij nerveus is, mengt de korrels met een tot een vloeibare substantie omgetoverde dosis antibiotica. Heel erg preventief allemaal. Als de Duitse journalisten dan ook besluiten om een kijkje te nemen achter de schermen van de vismeelproducent dan wacht hen wederom een ongewone en ongewenste situatie.

Een vissersbootje meert vlakbij de vismeelproducent af om maatse zowel als ondermaatse vis en vrijwel alles wat zich op de bodem bevindt, te lossen. Zij omschrijft het als drek, die bedoeld is om de pangasius die met zo´n ongelofelijke opmars in Europa bezig is, te voeden.

In Nederland variëren de prijzen voor pangasius van 6 tot 10 euro per kilo. Nog nooit heeft iemand de pangasius in levende lijve gezien, want de panga wordt in Azië gekweekt, gefileerd, diepgevroren en verpakt. In Duitsland wordt elk jaar zo´n 40.000 ton pangafilet verhandeld, ter waarde van 100 miljoen euro. Big business dus.

Echter wanneer de zojuist uit de kweekvijver onttrokken panga gesneden is, ziet de filet er niet echt appetijtelijk uit. Alvorens te worden ingevroren, krijgt de filet een behandeling met een bleekmiddel.

Daardoor ziet de panga er mooi blank uit en laat de onwetende en zuinige West-Europese consument zich verleiden tot het kopen van deze vis waarvan het Nederlands Visbureau de neutrale smaak zeer waardeert.

Na uitgebreide analyse van het welbekende zo lekkere Pangafiletje in een vooraanstaand Duits laboratorium is er onder meer chloorpyrifos en trifluralin aangetroffen. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die zowel hier als bij onze oosterburen op de verboden lijst staan en u stopt dat in uw mond!? Er zeer sterke aanwijzingen dat trifluralin het risico op k. in het spijsverteringskanaal vergroot. Blootstelling aan kleine hoeveelheden chloorpyrifos wordt in verband gebracht met een vergrote kans op de ziekte van Parkinson. Eet smakelijk mensen ! Drie grote supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk, Tesco, Asda en Morrisons, hebben onlangs pangasius uit hun schappen gehaald vanwege zorgen om de kwaliteit.

Bedrog:

Door een vissersvrouw en visserman gespot , 14 dagen geleden op de zaterdagmarkt in Kampen. Een visverkoper met in de aanbieding : 3 Tongfilets voor 6,50 Euro of 1 Tongfilet voor 2,50 Euro.

De prijs valt wel mee zult U denken, echter de onderliggende vissoort is geen tong of familie daarvan, maar een kweekvisproduct diepgevroren geïmporteerd uit Z-O Azie. In antwoord op de vraag aan verkoper waar of de tongfilet was van de aanbieding wees verkoper nogmaals de kweekvis aan, en bevestigde dat dit de tongfilet was van de aanbieding. Op de vraag of verkoper niet in de war was vertelde hij dat het ‘Atlantische tongfilet’ was, en wilde doen geloven dat het wildvang was hier vers aangevoerd in de havens. De vissersvrouw en visserman kenden echt wel het onderscheid tussen solea vulgaris en pangasius hypophthalmus en vroegen nog een keer of hij niet in de war was, en hoe hij er dan bij kwam om zijn product onder een onheuse naam te verkopen.

Verkoper vertelde hierop dat hij ongeveer twee jaar geleden een schrijven had gekregen van het Nederlands Visbureau waaruit hij had opgemaakt dat Pangasius een uitstekende vervanger was van Tong en dat hij het als Atlantische Tong kon verkopen. Dit zal echter de bedoeling niet zijn en Tong (Solea Vulgaris) is een totaal ander product dan het bio-industrie product wat hier wordt verkocht. Om het dan ook nog als vers en regionaal product te presenteren is concurrentievervalsing. De verkoper hoort in het kader van tracebility bij zijn product te vermelden het land van herkomst en of het wild gevangen is of een aquacultuurproduct zodat de consument wel kan weten wat hij eet. Omdat het vermoeden bestaat dat dit een niet op zichzelf staand geval is, wordt U verzocht dergelijke misstanden te melden, zodat een bundeling van deze misschien meer voorkomende verkooppraktijken kunnen worden gemeld bij de verantwoordelijke organisaties.

Kortom je word gewoon besodemieterd waar je zelf bijstaat en mensen trappen er nog in ook.

Aldi komt met ′nieuwe paling′: gerookte pangasius en dit noemen we ‘innovatie’

Enkele weken geleden kopte de achterkant van de Aldi-folder met ′De nieuwe paling van Aldi.′ Deze ambachtelijk gerookte pangasius moet de paling die eerder dit jaar uit de schappen werd gehaald, vervangen. De pangasius wordt traditioneel gerookt op beukenhout door de gebroeders Kraan van Urk. De pangasius kost 1,99 euro per ons. Aldi heeft immers de echte delicatesse, de gerookte palingfilets, uit de schappen gehaald vanwege de druk door onze leuke groene milieufreaks.

Pangasius door corrupt Visbureau uitgeroepen in April 2012 tot vis van de maand

Mijn prettig stemming werd enkele weken geleden ruw verprutst door alarmerende berichten dat de Nederlandse visimporteurs hun afzet weer nieuwe impulsen proberen te geven via een partijdig Productschap Vis door pangasius tot vis van de maand april te bestempelen.

April, van paasmaand naar prutvismaand! Het blijkt dat het Visbureau achter deze campagne zit. Het vormt sinds 2011 een onderdeel van het Productschap Vis en heeft een redelijk corrumperende missie. Dit valt te lezen:

Missie

Het Nederlands Visbureau heeft als taak de totale afzet van vis en visproducten, die via de Nederlandse afzetkanalen gaan, te bevorderen voor bedrijven en organisaties die daartoe direct of indirect een financiële bijdrage leveren, dit ter versterking c.q. handhaving van de Nederlandse marktpositie in de diverse landen middels de door het bestuur vastgestelde instrumenten.

Op z’n zachts gezegd niet helemaal zuiver op de graat.

Ze geven openlijk toe niet onafhankelijk te opereren. Met andere woorden, als de Pangasius importeurs een leuke donatie geven dan worden er Haagse zaakjes prettig geregeld. Vrienden van mij zeggen dat dit corruptie heet. Nu heb ik niet zoveel vrienden meer, maar die paar die ik nog heb geef ik wel het voordeel van de twijfel.

Het is mij overduidelijk dat het grote geld van de importeurs hier achter zit.

Wat heeft de Nederlandse visser nog aan het Productschap vis?

Deze handelswijze van het Productschap Vis rechtvaardigt naar mijn mening in hoge mate onmiddellijke opheffing. Men eet van twee wallen. Enerzijds door de verplichte afdracht van de besommingen van onze eigen vissers, anderzijds door gesponsorde campagnes te voeren die niet helemaal de belangen van dezelfde vissers dienen.

Het Productschap Vis:

• Behartigt tegengestelde belangen

• Presteert matig naar onze eigen vissers toe

• Is omkoopbaar

• Wentelen zich in het Haagse pluche ver van de sector

De visser werkt zich krom voor het Productschap terwijl hij zelf verlies lijdt! Naar schatting stort iedere Nederlandse kotter per jaar zo’n € 8 tot 15.000 verplicht in de clubkas van het Productschap, terwijl de visser juist nu enorm op de kosten moet letten. Het rendement van deze jaarlijkse storting is dusdanig gering dat het meer lijkt op een woekerpolis. Van de helft van deze bijdragen kan men gemakkelijk een eigen Ngo oprichten die de werkelijke belangen behartigt van alle vissers vanaf Cadzand tot aan de Eemshaven toe! Visbureau geeft zeer eenzijdige maar vooral rammelende informatie. Op haar website staan de linkjes waar plaatjes en filmpjes bekeken kunnen worden. Hierop valt duidelijk het Vietnamese gepruts op voedselveiligheid gebied te zien. De Pangasius propagandafilm van Fish Partners geeft een vermakelijk beeld. Nu maar hopen dat de traceerbaarheid, verificatie van gegevens, competentie van het personeel en overige CCP’s afdoende geborgd zijn.

Vers aanbevolen door ‘De mannen van de zee’

Luidt de aftiteling van dit propaganda filmpje.

Drie leugens op een rij:

• Deze vis is niet vers maar 17.000 kilometer oud

• De vis is geen zeevis maar een zoetwater moddervis

• De mannen in Vietnam kunnen niet vergeleken worden met onze eigen zeebonken:

Eet smakelijk en geniet lekker van je Pangafiletje op je bord !

(Update 30 mei 2012)

Hier nog enkele trieste foto′s ter onderbouwing. Gespot in de haven, gespot op de markt en gespot op de menukaart van een eetcafé (schandalig)!

Gelukkig las ik vandaag in het vakblad (Visserijnieuws) dat de EU op 29 mei j.l twee verordeningen heeft uitgevaardigd die dit soort praktijken voortaan verbieden. Doen ze tenminste toch nog iets goed in Brussel.

Hier volgen de twee video’s (onlangs uitgezonden op de ARD Duitse televisie. Er gaat een wereld van smerigheid voor je open en bevat schokkende beelden.

Deel 1

[youtube]k0pG9r6LVFM[/youtube]

Deel 2

[youtube]Frj700B0kOo[/youtube]

Wanneer gaat U uw o zo gezonde en smakelijke Pangafiltje vervangen door echte vis?

Home Recepten