Pangasius De Nieuwe Groene Leugen (met update)

Veel Nederlanders eten Pangafilet, een lekker goedkoop visje, dat overal verkrijgbaar is. De kans is groot dat u hem waarschijnlijk al wel eens heeft gegeten: de Pangasiusvis.
De vis is als een van de gezondste vissen op de markt gezet en sindsdien is de verkoop van de exotische importvis uit Vietnam de laatste jaren explosief gestegen. Onze visserijsector die hier om de hoek de mooiste, de gezondste en de meest verse Noordzeevis vangen en aanleveren verkeert hierdoor in zwaar weer. Door de komst van de Pangasius en de Tilapia (verzamelnaam voor diverse soorten zoetwatervis) koopt de visetende Nederlander steeds minder goede vis van eigen bodem. Het meeste gaat via de tussenhandel naar de export, een ander deel gaat direct de horeca in en het resterende deel beland via de tussenhandel in de detailhandel of op de markt. Het viel mij hier op Smulweb op dat er nogal wat recepten staan met deze “visjes” en de veelal lovende reacties daarop. Ik was hier al mee bezig en zag tot mijn verbazing opeens het artikel van collega Smulweblid RFB. Ik vond het heel goed dat hij dit onderwerp eindelijk eens ter discussie stelde, maar ik ga er eventjes wat dieper op in omdat ik het beloofd had.
De vraag rijst van ‘wat is dat nou voor visje die Pangasius’ en is hij wel zo lekker en gezond, maar vooral ‘waarom is hij zo goedkoop’. Welnu ik ben erachter gekomen en heb eens wat verder gekeken en mijn vakbladen doorgespit. Hier volgt het relaas van een wel zéér verontrustende ontdekking. De feiten op een rij:

Nederlandse vissers voelen zich beetgenomen door het Nederlands Visbureau. Op verschillende fora tonen Nederlandse Noordzeevissers hun verontwaardiging over het feit dat pangasius was uitgeroepen tot vis van de maand april. Het is voor hen extra zuur omdat Noordzeevis zich in Nederland momenteel moeilijk laat verkopen.

Volgens de vissers wordt daardoor de campagne ´Mannen van de zee´ sterk ontkracht. Deze campagne moet er voor zorgen dat binnen de landsgrenzen wat vaker Noordzeevis op tafel komt. Maar ja, intussen dansen de zuinige Nederlandse viseters met genoegen de Panga. De stijgende verkoopcijfers liegen er in elk in geval niet om.

Een Duitse groep journalisten heeft begin dit jaar een bezoek gebracht aan enkele kwekerijen in Vietnam. Dat ging niet van een leien dakje. Het kostte de groep moeite om bij grote en toonaangevende leveranciers een kijkje te mogen nemen. Het kweken schijnt allemaal erg discreet te zijn. Veel kwekerijen langs de Mekongrivier liggen verstopt achter dichtbegroeide oevers.

Hier en daar zijn pijpleidingen te zien die in de rivier uitmonden. Ze zijn gedeeltelijk afgedekt met oude golfplaten, maar duidelijk is dat het afvalwater zo de rivier in stroomt. Datzelfde rivierwater wordt verderop weer naar binnen gepompt om de grote omdijkte bassins van ´vers´ water te voorzien.

De journaliste van de Duitse tv-ploeg valt van de ene in de andere verbazing. De meeste kwekerijen zien liever geen West-Europese pottenkijkers en dat terwijl het gros over glossyachtige folders en kennismakingsfilmpjes beschikken. Na enkele pogingen lukt het de Duitse tv-ploeg om bij een kwekerij binnen te komen. Na stevig aandringen, krijgen ze tot hun grote verrassing toegang tot vrijwel alle ruimtes.

En ook daar constateren ze dat er veel mis is, althans dat de kweekomstandigheden verre van ideaal zijn. Een woordvoerder van de kwekerij laat ijskoud weten dat er zo´n vijftig verschillende antibiotica gebruikt worden en dat er sprake is van een uiterst intensief preventieve aanpak. Dat impliceert dat nog zonder dat er sprake is van een ziekte of besmetting de bassins regelmatig volgegooid worden met het giftige goedje.

De Duitsers vallen zowat van hun stokje als ze getuige zijn van een voedingssessie. De medewerker, die vrij nerveus is, mengt de korrels met een tot een vloeibare substantie omgetoverde dosis antibiotica. Heel erg preventief allemaal. Als de Duitse journalisten dan ook besluiten om een kijkje te nemen achter de schermen van de vismeelproducent dan wacht hen wederom een ongewone en ongewenste situatie.

Een vissersbootje meert vlakbij de vismeelproducent af om maatse zowel als ondermaatse vis en vrijwel alles wat zich op de bodem bevindt, te lossen. Zij omschrijft het als drek, die bedoeld is om de pangasius die met zo´n ongelofelijke opmars in Europa bezig is, te voeden.

In Nederland variëren de prijzen voor pangasius van 6 tot 10 euro per kilo. Nog nooit heeft iemand de pangasius in levende lijve gezien, want de panga wordt in Azië gekweekt, gefileerd, diepgevroren en verpakt. In Duitsland wordt elk jaar zo´n 40.000 ton pangafilet verhandeld, ter waarde van 100 miljoen euro. Big business dus.

Echter wanneer de zojuist uit de kweekvijver onttrokken panga gesneden is, ziet de filet er niet echt appetijtelijk uit. Alvorens te worden ingevroren, krijgt de filet een behandeling met een bleekmiddel.

Daardoor ziet de panga er mooi blank uit en laat de onwetende en zuinige West-Europese consument zich verleiden tot het kopen van deze vis waarvan het Nederlands Visbureau de neutrale smaak zeer waardeert.

Na uitgebreide analyse van het welbekende zo lekkere Pangafiletje in een vooraanstaand Duits laboratorium is er onder meer chloorpyrifos en trifluralin aangetroffen. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die zowel hier als bij onze oosterburen op de verboden lijst staan en u stopt dat in uw mond!? Er zeer sterke aanwijzingen dat trifluralin het risico op k. in het spijsverteringskanaal vergroot. Blootstelling aan kleine hoeveelheden chloorpyrifos wordt in verband gebracht met een vergrote kans op de ziekte van Parkinson. Eet smakelijk mensen ! Drie grote supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk, Tesco, Asda en Morrisons, hebben onlangs pangasius uit hun schappen gehaald vanwege zorgen om de kwaliteit.

Bedrog:

Door een vissersvrouw en visserman gespot , 14 dagen geleden op de zaterdagmarkt in Kampen. Een visverkoper met in de aanbieding : 3 Tongfilets voor 6,50 Euro of 1 Tongfilet voor 2,50 Euro.

De prijs valt wel mee zult U denken, echter de onderliggende vissoort is geen tong of familie daarvan, maar een kweekvisproduct diepgevroren geïmporteerd uit Z-O Azie. In antwoord op de vraag aan verkoper waar of de tongfilet was van de aanbieding wees verkoper nogmaals de kweekvis aan, en bevestigde dat dit de tongfilet was van de aanbieding. Op de vraag of verkoper niet in de war was vertelde hij dat het ‘Atlantische tongfilet’ was, en wilde doen geloven dat het wildvang was hier vers aangevoerd in de havens. De vissersvrouw en visserman kenden echt wel het onderscheid tussen solea vulgaris en pangasius hypophthalmus en vroegen nog een keer of hij niet in de war was, en hoe hij er dan bij kwam om zijn product onder een onheuse naam te verkopen.

Verkoper vertelde hierop dat hij ongeveer twee jaar geleden een schrijven had gekregen van het Nederlands Visbureau waaruit hij had opgemaakt dat Pangasius een uitstekende vervanger was van Tong en dat hij het als Atlantische Tong kon verkopen. Dit zal echter de bedoeling niet zijn en Tong (Solea Vulgaris) is een totaal ander product dan het bio-industrie product wat hier wordt verkocht. Om het dan ook nog als vers en regionaal product te presenteren is concurrentievervalsing. De verkoper hoort in het kader van tracebility bij zijn product te vermelden het land van herkomst en of het wild gevangen is of een aquacultuurproduct zodat de consument wel kan weten wat hij eet. Omdat het vermoeden bestaat dat dit een niet op zichzelf staand geval is, wordt U verzocht dergelijke misstanden te melden, zodat een bundeling van deze misschien meer voorkomende verkooppraktijken kunnen worden gemeld bij de verantwoordelijke organisaties.

Kortom je word gewoon besodemieterd waar je zelf bijstaat en mensen trappen er nog in ook.

Aldi komt met ′nieuwe paling′: gerookte pangasius en dit noemen we ‘innovatie’

Enkele weken geleden kopte de achterkant van de Aldi-folder met ′De nieuwe paling van Aldi.′ Deze ambachtelijk gerookte pangasius moet de paling die eerder dit jaar uit de schappen werd gehaald, vervangen. De pangasius wordt traditioneel gerookt op beukenhout door de gebroeders Kraan van Urk. De pangasius kost 1,99 euro per ons. Aldi heeft immers de echte delicatesse, de gerookte palingfilets, uit de schappen gehaald vanwege de druk door onze leuke groene milieufreaks.

Pangasius door corrupt Visbureau uitgeroepen in April 2012 tot vis van de maand

Mijn prettig stemming werd enkele weken geleden ruw verprutst door alarmerende berichten dat de Nederlandse visimporteurs hun afzet weer nieuwe impulsen proberen te geven via een partijdig Productschap Vis door pangasius tot vis van de maand april te bestempelen.
April, van paasmaand naar prutvismaand! Het blijkt dat het Visbureau achter deze campagne zit. Het vormt sinds 2011 een onderdeel van het Productschap Vis en heeft een redelijk corrumperende missie. Dit valt te lezen:

Missie

Het Nederlands Visbureau heeft als taak de totale afzet van vis en visproducten, die via de Nederlandse afzetkanalen gaan, te bevorderen voor bedrijven en organisaties die daartoe direct of indirect een financiële bijdrage leveren, dit ter versterking c.q. handhaving van de Nederlandse marktpositie in de diverse landen middels de door het bestuur vastgestelde instrumenten.

Op z’n zachts gezegd niet helemaal zuiver op de graat.

Ze geven openlijk toe niet onafhankelijk te opereren. Met andere woorden, als de Pangasius importeurs een leuke donatie geven dan worden er Haagse zaakjes prettig geregeld. Vrienden van mij zeggen dat dit corruptie heet. Nu heb ik niet zoveel vrienden meer, maar die paar die ik nog heb geef ik wel het voordeel van de twijfel.
Het is mij overduidelijk dat het grote geld van de importeurs hier achter zit.

Wat heeft de Nederlandse visser nog aan het Productschap vis?

Deze handelswijze van het Productschap Vis rechtvaardigt naar mijn mening in hoge mate onmiddellijke opheffing. Men eet van twee wallen. Enerzijds door de verplichte afdracht van de besommingen van onze eigen vissers, anderzijds door gesponsorde campagnes te voeren die niet helemaal de belangen van dezelfde vissers dienen.

Het Productschap Vis:

• Behartigt tegengestelde belangen
• Presteert matig naar onze eigen vissers toe
• Is omkoopbaar
• Wentelen zich in het Haagse pluche ver van de sector

De visser werkt zich krom voor het Productschap terwijl hij zelf verlies lijdt! Naar schatting stort iedere Nederlandse kotter per jaar zo’n € 8 tot 15.000 verplicht in de clubkas van het Productschap, terwijl de visser juist nu enorm op de kosten moet letten. Het rendement van deze jaarlijkse storting is dusdanig gering dat het meer lijkt op een woekerpolis. Van de helft van deze bijdragen kan men gemakkelijk een eigen Ngo oprichten die de werkelijke belangen behartigt van alle vissers vanaf Cadzand tot aan de Eemshaven toe! Visbureau geeft zeer eenzijdige maar vooral rammelende informatie. Op haar website staan de linkjes waar plaatjes en filmpjes bekeken kunnen worden. Hierop valt duidelijk het Vietnamese gepruts op voedselveiligheid gebied te zien. De Pangasius propagandafilm van Fish Partners geeft een vermakelijk beeld. Nu maar hopen dat de traceerbaarheid, verificatie van gegevens, competentie van het personeel en overige CCP’s afdoende geborgd zijn.

Vers aanbevolen door ‘De mannen van de zee’

Luidt de aftiteling van dit propaganda filmpje.

Drie leugens op een rij:

• Deze vis is niet vers maar 17.000 kilometer oud
• De vis is geen zeevis maar een zoetwater moddervis
• De mannen in Vietnam kunnen niet vergeleken worden met onze eigen zeebonken:

Eet smakelijk en geniet lekker van je Pangafiletje op je bord !

(Update 30 mei 2012)

Hier nog enkele trieste foto′s ter onderbouwing. Gespot in de haven, gespot op de markt en gespot op de menukaart van een eetcafé (schandalig)!

Gelukkig las ik vandaag in het vakblad (Visserijnieuws) dat de EU op 29 mei j.l twee verordeningen heeft uitgevaardigd die dit soort praktijken voortaan verbieden. Doen ze tenminste toch nog iets goed in Brussel.

Hier volgen de twee video’s (onlangs uitgezonden op de ARD Duitse televisie. Er gaat een wereld van smerigheid voor je open en bevat schokkende beelden.

Deel 1

[youtube]k0pG9r6LVFM[/youtube]

Deel 2

[youtube]Frj700B0kOo[/youtube]

Wanneer gaat U uw o zo gezonde en smakelijke Pangafiltje vervangen door echte vis?

28 Reacties

 1. SaskiaRekmans

  27 mei 2015 at 12:10

  “Wanneer gaat U uw o zo gezonde en smakelijke Pangafiltje vervangen door echte vis?”

  Wat is dan wel ‘echte’ vis?
  En waar moet ik het kopen als de visboer niet te vertrouwen is?

 2. Hoi Alex,
  Afgelopen weekend waren mijn leesclubvriendinnen hier te logeren. De pangasius en tilapia kwamen toen ook ter sprake. Ik heb je artikel naar ze doorgestuurd. Ik vind het geweldig dat je dit allemaal hebt uitgezocht. Nogmaals bedankt, Petra

 3. Welnu als mevrouw pblansjee die rotzooi lekker vind, wel meid gewoon blijven doen. Je hebt dan wel helemaal niets van dit artikel begrepen, helaas. Vooral kopen en lekker genieten van dir rotzooi die hier mijn huis niet eens in komt.

 4. Mevrouw pblansjee, u heeft helemaal gelijk met ", ik vind pangasius-filet gewoon lekker! " en daar had U het beter maar bij moeten laten.

 5. Je artikel gelezen Alex en meegemomen als je het zo leest lust je geen panga filet meer.
  Groetjes, Louise

 6. Oh we gaan pangasius-filet vergelijken met totaalproducten van de mc donalds?
  Prima, maar doe dan ook iets met die vergelijking,dit is makkelijk proberen te scoren, de associatie maken met de mc donalds door er een paar vergelijkingen tegenaan te gooien en zie daar pangasius-filet is rotzooi.
  "Nee, in geen enkel restaurant van McD is zelfs maar 1 kok aanwezig" is toch geen argument om geen pangasius te nuttigen?
  Wat mc donalds uitspuugt heeft niets met pangasius te maken behalve die overeenkomsten waar u et over heeft.
  1. het is goedkoop (klopt, pangasius is goedkoop nou dan moet het wel waardeloos zijn, net als uien en aardappels, kost ook bijna niets, kan niet anders dan rotzooi zijn anders zou het wel duur zijn.)
  2. lekker makkelijk (ja klopt weer, zo`n pangavisje is lekker makkelijk en lekker snel klaar, kan niet anders dan troep zijn dan.)
  3. smaakt nergens naar dus iedereen lust het(als het echt nergens naar zou smaken zou heus echt niemand het kopen, dat de smaak u niet aanstaat das wat anders, mij zul je ook niet snel met een big mac in mijn handen zien, maar dat is een kwestie van smaak, niet een kwestie van geen smaak.)
  4. staat stijf van de houdbaarheidstechnieken(zoals invriezen?dat klinkt giftig. E-nummers, tja welke producent gebruikt dat nog tegenwoordig!)
  En dan zeggen: "Wat viskalist betreft, die slaat op een aantal punten/ feiten de plank niet eens een beetje mis, maar dat laat ik aan collega Alex/Fressnapf over"
  Kom dan ook met beargumentatie en schuif het niet af.
  Dit klinkt meer als " hij slaat de plank mis, heel erg mis." waarom?" geen idee , ik verwijs u door".
  Ik durf aan te komen met panga of tilapia maar waarom MOET ik pakjes en lekkere zoute smaken van de grote industriële bedrijven gebruiken?
  "U heeft zich heden per 31- mei als Smulweblid aangemeld en komt met deze verdacht uitgbreide reactie, wees eerlijk en maak dan ook (Confucsius indachtig) uw belang bekend?"
  We gaan met dure woorden gooien dan zal het wel goed zijn? Of hij las het stuk en wilde reageren maar was nog geen lid en is dus lid geworden om te reageren.

  Dan komt er een reactie van Roger die wat gelezen heeft in de Volkskrant over een zalm die een koe eet en blijkbaar weten we allemaal dat we geen koe willen eten die een koe heeft gegeten en dan nog wat gekte en een beetje dood, oh en het is ook nog eens simpel, een vis woont in het ruime sop en en als je hem in een aquarium of iets vergelijkbaars(een rivier van 4.000km lang)dan is het niet voor orale consumptie geschikt noch bedoeld(rivierkreeft, forel, zalm?)
  "surrogaatvis, blubber, rotzooi"(of gewoon zoetwatervis?
  Dat u liever zoutwater vis op uw bord heeft liggen dat kan, smaken verschillen)
  "linkse rakkers van het visbureau"…ja hoor, ik heb ergens nog wel een alluminium hoedje voor u liggen.
  Ik persoonlijk ben dol op zowel zoet als zoutwatervis en blijkbaar heb ik dan geen culinair hart, dan maar geen culinair hart, ik vind pangasius-filet gewoon lekker!

 7. Ik vind het allemaal leuk en aardig wat een tweetal critici hier beweren, maar ze hebben de essentie van het verhaal niet begrepen. Waar het hier in hoofdzaak om gaat is dat surrogaatvis, blubber, rotzooi, door de linkse rakkers van het Visbureau wordt aangeprezen als zijnde beter (en gezonder) dan ons eigen schitterende product wat men afserveert als zijnde niet duurzaam. Daar zit de essentie van de `groene leugen` hem in. Dat de Panga rotzooi niet duurzaam is geproduceerd dat is bewezen en dat de Mekongdelta niet zo schoon is als wordt beweerd dat is ook bewezen verklaard. Al die kwekerijen lozen hun afvalwater met al die rotzooi die voor de snelle kweek nodig was op dezelfde Mekong wat ze dan later weer inlaten als zijnde schoon en fris water nodig voor dezelfde vlotte kweek. Daar is dat buizenstelsel voor bedoeld en is prachtig te zien in de documentaire. Daarentegen wordt onze schitterende sector door de overheden en dat stelletje nitwits daar in Brussel het vuur na aan de schenen gelegd. Een beetje visserij dat wordt al snel als crimineel gedrag gezien terwijl diezelfde nitwits de aanvoer van sommige soorten zelfs als doodzonde bestempelen. De zeeën zijn leeggevist volgens de milieu terroristen van Greenpeace. Niets is minder waar. Op de Noordzee is er momenteel, na het dieptepunt, zelfs sprake van een heuse schol en haringexplosie. Niemand begrijpt dat beter dan de visserman zelf ! Het wordt immers door onze onmisbare `partij voor de dieren dames en de Greenpeace terroristen` verkocht als groene leugen nummer twee, maar (linkse) mensen die van vis houden die eten en kopen natuurlijk alleen de o zo gezonde Panga en Tilapia, ze lusten in feite geen vis want er zit geen enkele smaak aan die rotzooi. Wat echte vis is en hoe geweldig dat smaakt dat weten ze niet omdat ze het niet kopen en nooit geprobeerd hebben. Ergens hoop ik dat men binnenkort eens wakker wordt en al die import rotzooi dusdanig gaat belasten (importheffing) dat het niet meer loont om die rotzooi te exporteren en het mensen weer stimuleert om een lekker vers visje van eigen bodem te gaan eten. Geloof me want er gaat een wereld voor je open als je van smaak houd waarvan akte ! Ik vind het overigens wel leuk dat eindelijk de discussie eens is losgebarsten. Tenslotte, neej ik heb géén belang bij de sector, de rederij waar ik vroeger voor viste en werkte die is 9 jaar geleden al weggesanneerd en opgedoekt. Ik ben maar een gewone hobbykok, maar wel eentje die gevaren heeft, productkennis heeft, recht door zee gaat en van eerlijke producten en smaak houdt.

 8. Hoi, ik bedeoelde jou ook niet, maar de mensen die je artikel een soortement met de grond gelijk probeerden te maken. Groet van ankie

 9. De eerlijkheid gebied me te zeggen, dat ik de reageerders die een heel epistel schrijven verdacht vind. Misschien belang bij de visserij-lobby?

 10. lieredomdrij

  1 juni 2012 at 01:19

  Kom zomaar ineens dit artikel tegen en oepf, wat ben ik het met je eens (behalve dan, dat je viseters in politiek links en rechts indeelt). Een paar jaar geleden las ik al een triest en vermakelijk artikel in de Volkskrant onder de titel: "zalm eet koe" Het kwam erop neer dat kweekvissen voerbrokjes aten met: jawel, gemalen koe. En intussen weten we allemaal al, dat je geen koe wilt eten die zelf koe gegeten heeft (leidt eenvoudig tot kortdurende gekte en dan beetje dood), dus ook geen vis met dat menu.
  Dus ja, het is eigenlijk zo simpel: een vis woont in het ruime sop en kan daar helaas voor het beestje erg lekker van worden. Doe je hem in een aquarium of iets vergelijkbaars, dan is het niet voor orale consumptie geschikt noch bedoeld.
  Overigens kan ik een ieder aanraden om 1 keer wel zo`n pangasius flapje te eten, zodat je precies weet waarom voortaan nooit meer.
  Groet, Roger

 11. Oja aan onze Viskalist: Mijn belang is die van een doorgeschoten hobbykok, die van Fressknapf is dezelfde en daarbij een voormalig zeevarende of ik moet het verkeerd zeggen. U heeft zich heden per 31- mei als Smulweblid aangemeld en komt met deze verdacht uitgbreide reactie, wees eerlijk en maak dan ook (Confucsius indachtig) uw belang bekend?

 12. Heb het allemaal gelezen en met name de reacties van Plansjee en viskalist ( hoe leuk gevonden ook) snijden deze geen hout voor die mensen met een culinair hart. Het restaurant met de grootste omzet ter wereld in Mc. Donalds en is het dan goed? Nee, in geen enkel restaurant van McD is zelfs maar 1 kok aanwezig. De overeenkomst tussen Pangasius en Tilapia en Mc D is.. 1. het is `goedkoop`2. lekker makkelijk 3. smaakt negens naar, dus iedereen lust het 4. staat stijf van de houdbaarheidstechnieken als diepvries en E-nummers. Wat viskalist betreft, die slaat op een aantal punten/ feiten de plank niet eens een beetje mis, maar dat laat ik aan collega Alex/Fressnapf over. Ik besluit met de mijn opvatting dat ik een ieder die hier nog durft aan te komen met Panga of d Tilapia deze vooral moet combineren met de pakjes en lekker zoute smaken van de grote industriele bedrijven. Eet smakelijk maar heb vooral niet de illusie dan je iets moois op tafel zet.

 13. Het is onjuist om te stellen dat door de Pangasius import de Nederlandse visserijsector in zwaar weer zit, noch is het juist dat Pangasius en Tilapia `verzamelnamen` zijn. Van de 80.000 ton schol die in de EU wordt gevangen (voornamelijk aangevoerd via Urk) gaat minder dan 5% naar de Nederlandse consument. De rest gaat naar export, voornamelijk binnen de EU. De grootse exporteur van Pangasius (familie van de vis die wij meerval noemen) is Vietnam. De Mekong delta is uitermate geschikt om zoetwatervis te kweken, een traditie en techniek die aziaten als geen ander beheersen. Door goedkoop schoon water (de Mekong-rivier is ruim 4.000 KM lang) en lage loonkosten zijn de Vietnamezen in staat om zeer goedkoop te produceren. Het verhaal van `Mannen van de Zee` gaat om onderbuik gevoelens, niet om economische realiteit. Ook is het niet `zo raar` om journalisten met enige terughoudendheid te ontvangen. Hetzelfde begeurt niet anders in Europese kwekerijen of verwerkingsfabrieken! De sector staat onder scherpe controle van lokale overheden en van internationale certificeringsbureaus. Het verhaal over pijpleidingen, die vanaf de fabriek de rivier ingaan zijn stemmingmakerij, vaar eens langs de oevers van de Rijn, de Maas of de IJssel, u ziet daar hetzelfde beeld! Dat er in viskwekerijen antibiotice worden gebruikt is een axioma, natuurlijk worden die gebruikt, dat doet men ook bij de kweek van zalm, tonijn, baars, paling enz. Als een grote Nederlandse garnalen importeur op haar website vermeld dat zij 22 (TWEEËENTWINTIG) E-nummers (kan) gebruikt(en) geeft dat aan dat alles wat niet verboden is toegestaan is! Dat er in Nederland ontdooide pangasius filets als verse filets wordt verkocht is niet te wijten aan de Vietnamese exporteur. Het heeft alles te maken met de Nederlandse wetgeving, onder andere via de VWA. Dat viswinkeliers Pangasiusfilets verkopen als tongfilets zegt alles over die winkelier, niets over het product. Laat het duidelijk zijn, Pangasius is een gekweekte zoetwatervis. Een visliefhebber zal er weinig aan vinden, echter , dezelfde `smaakloosheid` (niet vissig smaken) is een zegen voor consumenten die niet zo van vis houden. Pangasius is goedkoop, ruikt nauwelijks en is gezond (zegt men). Natuurlijk vindt de Nederlandse visserij-sector het niet leuk dat de Pangasius-fillets markt zo groot is geworden. Maar de consument maakt de keuze, scholfilets uit Urk voor € 18/kg of Pangafillets uit Vietnam voor € 9/kg. (Signant detail, de grootste Pangasius importeurs in Nederland hebben hun kantoor op Urk)
  De Nederlandse visserij-sector wordt min of meer verdeeld in 4 groepen: 1/ pelagische visserij 2/kustvisserij 3/schaal en schelpdieren 4/importeurs.
  Van de kustvisserij is de platvissector veruit het grootste. In principe zijn de kustvissers aanvoerders, geen verwerkers. De aanvoerders verkopen hun vis op de visafslagen, voornamelijk aan Nederlandse verwerkers. Dat die verwerkers belang hebben bij een lage inkoop en hoge verkoop-prijs is geen raketwetenschap. Dus is het wat ver gezocht dat de lage besommingen die de vissers beuren geheel debet is aan de pangasius-import! Tot slot: de kweek van Pangasius staat onder strikte controle van de Nationale autoriteiten. Zij dienen te voldoen aan EU richtlijnen, maar ook aan de bijzonder scherpe controles van de FDA/USA. Bij binenkomst in de EU worden er van alle partijen monsters genomen en aan onderzoek onderworpen (ook toxicologisch onderzoek dus!) Als de schrijver van het artikel (ik vermoed IJsbrand Velzeboer)zou hij/zij met wat meer feiten moeten komen. Pas dan ben ik overtuigd. Boven alles staat vast: een lekker Noordzeevisje is niet te versmaden!

 14. Ik vind het een aardig betoog van u, maar deel u mening helaas niet. Ja ik heb toevallig zelf bijna 10 jaar gevaren en weet exact wat er speelt in de sector. toevallig kan ik ook nog een aardig stukje koken en mevrouw, geef nou toe, er zit toch geen smaak aan die rotzooi? Voor mij gaat er niks boven een lekker, smaakvol, stukje wilde Noordzeevis! De Paling waarover u het heeft is allemaal gekweekte aal. Waarom moet dat opeens uit de schappen? Hier zit enkel links gedachtegoed achter. Het zalmmootje op uw bord is waarschijnlijk ook gekweekt, maar smaakt nog 100% beter dan deze rotzooi. U moet goed lezen wat er geschreven is want u komt met vele tegenstrijdigheden. Ik dacht toch echt dat e.e.a. goed onderbouwd is/was. Als ik er niet achter sta dan schrijf ik liever niet dan wel. Niemand (en ook ik) zegt dat u deze rotzooi niet moet eten, moet u zelf weten, maar er wordt hier door mij onderbouwd waarom het beter is deze rotzooi links te laten liggen. Het werd tijd dat dit nu eens goed onder de aandacht werd gebracht en sinds woensdagmiddag 30 mei staat dit verhaal zelfs te pronken op Visserijnieuws ! Bekend in de hele sector in NL en B en krijg alleen hele fijne reacties ! Bedankt in elk geval dat je de discussie aan wilde gaan en mijn mening krijg je dan. Lekker van eten als je dat wilt, maar hier komt deze rotzooi niet in huis, noch op tafel.

 15. Prima dat u de bio-industrie aan de kaak stelt maar ga niet moeilijk doen dat "onze zeebonken" het zo moeilijk hebben.
  Quote: "Onze visserijsector die hier om de hoek de mooiste, de gezondste en de meest verse Noordzeevis vangen en aanleveren verkeert hierdoor in zwaar weer."
  U bent Noordzeevisser?
  Tieren over hoe slecht pangasius wel niet is en joelend onze schaarse Noordzeevis aanprijzen, daar moet iets achter zitten.
  Nog wat quotes dan maar:
  Quote: "Het is voor hen extra zuur omdat Noordzeevis zich in Nederland momenteel moeilijk laat verkopen."
  U laat dit zich voordoen als een nadeel maar de Noordzee is toch overbevist?
  Minder Noordzeevis op het bord is toch meer Noordzeevis in de Noordzee?
  Is een kweekvis dan niet een goed alternatief?
  Dat het alternatief zoals kweekvissen eventueel ook zijn nadelen kan hebben dat zou kunnen maar is dat uw motivatie?
  Quote:"Aldi heeft immers de echte delicatesse, de gerookte palingfilets, uit de schappen gehaald vanwege de druk door onze leuke groene milieufreaks."
  Dus er zwemt nog zat paling rond?
  De palingstand is tot een dieptepunt gedaald maar dat is allemaal gelogen volgens u?
  Het is toch overduidelijk een oorlog tegen de pangasius en een lofverhaal over Noordhollandse vis (objectiviteit?).
  Een verhaaltje zoals dit kan ik ook schrijven over kipfilet, varkensvlees of soja-producten.
  "AMSTERDAM (RNW) -Het eten van haring, makreel en garnalen uit de Noordzee is ongezond. Dat staat in de nieuwe eet-vis-wijzer van wetenschappelijk maandblad EOS. De vissoorten bevatten veel dioxines, zware metalen, medicijnresten en pesticiden."
  Staat ook op internet, gaan we nu dit dan met zn allen geloven…nog even en ik durf niets meer te eten en dat lijkt me toch ook niet echt gezond.
  Quote: "Drie leugens op een rij:

  • Deze vis is niet vers maar 17.000 kilometer oud
  • De vis is geen zeevis maar een zoetwater moddervis
  • De mannen in Vietnam kunnen niet vergeleken worden met onze eigen zeebonken:"

  Drie leugens ontkracht op een rij:

  • Deze vis is vriesvers zoals je ook de noordhollandse garnaal vriesvers kan kopen(staat ook duidelijk op de verpakking), 17.000 kilometer is een afstand en geen leeftijd of houdbaarheid(de marathon is toch ook geen 34 liter en 2 pond?) en aangezien het is ingevroren maakt het niets uit dat het van zo ver komt.
  • Ik heb weleens op zo`n zak pangafilet gekeken en daar staat ook duidelijk op dat het een zoetwatervis is(dus waarom is het een leugen?), wat er nou precies mis is met een zoetwatervis tegenover een zoutwatervis is mij onduidelijk, al geeft het toevoegsel "modder" wel een dramatisch effect natuurlijk.
  • Uiteraard kunnen de mannen in Vietnam WEL vergeleken worden met "onze zeebonken".
  Een voorbeeld: de mannen in Vietnam komen uit Vietnam en "onze zeebonken" niet.
  Zie daar, ik heb ze vergeleken.
  Ja die mannen in Vietnam hebben het maar makkelijk, ze werken waarschijnlijk 70 uur per week en verdienen bijna niets.
  Overigens geen slecht woord over "onze zeebonken", dat dat bikkels zijn en hard voor weinig maar nooit chagerijnig weet ik ook wel, maar laten we objectief blijven.
  Laat ik mijzelf even teniet doen als belangenbehartiger van een eventuele tegenpartij.
  Ik ben dol op Noordhollandse zee vis en eet er veel van, vooral paling is lekker, die gerookte panga van de aldi is leuk geprobeerd maar het is gewoon geen paling.
  Panga eet ik ook (maar dan niet gerookt dus, want dan neem ik liever paling), al die mensen die hier lopen te verkondigen hoe walgelijk die panga wel niet is….het is gewoon lekker, net alsof ze altijd scharrelvlees kopen(nee he?)
  Dan doe je mee aan de bio-industrie of dat nu pangasius, varkens of kippen zijn.
  Groet pblansjee.

 16. zomaareenbezoeker

  26 mei 2012 at 16:06

  Hallo Alex,
  Mooi artikel met goede info, ook goede video`s. Ik wist via mijn broer al hoe slecht deze productie op veel gebieden is en heb dus nooit Tilapia en Pangasius gekocht. Heb ook van mensen gehoord dat er niet veel smaak aan zit, kabeljauw zal het met verve verslaan. Maar ik heb ook begrepen dat er veel vis wordt gekweekt: meerval, paling…noem maar op. Wat ik daarbij begreep is dat die vissen ook veel voeding nodig hebben (nieuwe markt?) die ten koste gaat van het normale visbestand, weet je daar nog iets van?
  Groetjes, Ineke

 17. ronaldvermeulen

  26 mei 2012 at 10:15

  Ik had inderdaad al eerder een reportage gezien, waar ik niet vrolijk van werd. Ik begrijp eigenlijk dat er niet meer druk komt om dit soort kwekerijen aan te pakken. Daar zou die Europese Unie zich eens druk om moeten maken.

 18. Ruim een jaar geleden ook al bij kassa geweest en ook hier op het forum toen al ter sprake gekomen. Goede rapportage was dat bij kassa! Dit artikel van je sluit daar naadloos op aan Alex, goede zaak dus!!!

 19. Hallo Alex, gister mijn vriezer uitgeruimd omdat er zaterdag een grote bestelling Good Bite vleesvervangers gehaald gaat worden. Kwam er achter dat er geen tilapia meer was en ook geen tonijn. Heb maar besloten het niet meer aan te vullen en de panga`s die er nog zijn verdwijnen denk ik nu maar in afvalbak.Zat gistermiddag in het zonnetje de groene garde te lezen en kijk nu net op je artikel, heb weer een hoop om over na te denken. Groet van ankie

 20. BenVerbruggen

  22 mei 2012 at 22:55

  Zo Alex, dat is niet mis. Mijn vrouw wist er al van maar dat word voortaan dus alleen maar Nederlandse vis. Bedankt voor de info.

 21. Goed artikel Alex, de Panga eten we nooit maar de "gemarineerde" Tilapia die staat wel eens op tafel. Bedankt weer, groetjes Ad

 22. Hoi Alex, wat ben ik blij met jouw artikel. Mijn ervaring met de tilapia en pangius waren bedroevend en koop ze al lang niet meer. Vanmorgen was ik bij de kleine AH in ons dorp en die hadden tilapia in de aanbieding. Toch even kijken en niet gekocht. Goede beslissing dus.Bedankt, Marieke

 23. Ik had hier ook al eerder van gehoord. Jewordt zeker bedonderd. Sindsdien vertrouw ik tilapia ook niet meer, deze 2 vissoorten komen bij mij niet op tafel, misschien voor de laatste onterecht, maar goed. In ieder geval een heel goed artikel. Groetjes Inge

 24. Hoi Alex,
  Heel erg bedankt voor dit boeiende artikel. Enige jaren geleden hadden we al eens een uitzending gezien over pangasius. Ooit in een ver verleden deze vis eens gekocht. Wij vonden het niet te eten. Erg gronderig en typisch van smaak. Sinds die tv-uitzending en nu jouw artikel daar nog bovenop zullen we deze vis zeker nooit meer eten. Heel goed artikel!! Bedankt!

 25. Zo, erg boeiend artikel! Ik had er nog niet van gehoord maar ben inmiddels wakker geschud. Heel goed dat je hier aandacht aan besteed. Groetjes, Laura

 26. Tja, ik had het al eerder gehoord; dat deze vis (zelfs) gekweekt wordt in putten die uitgegraven zijn in vervuilde grond. Sindsdien laat ik de beestjes links liggen. Goed dus, dat jij dit artikel geplaatst hebt.

 27. MandyInItaly

  22 mei 2012 at 11:12

  Jeetje Alex, wat een interessant artikel, wat RFB zegt, grondig en kundig.. Ik had er wel iets dergerlijks over gehoord, maar wist niet dat het zo erg was! Hoe kunnen ze dit allemaal ongestraft doen? Ongelooflijk! Ik beloof 1 ding, bij mij komt hij niet meer op tafel! Bedankt voor de waarschuwing! Groetjes Mandy

 28. Aan een dergelijke grondige en kundige analyse is niets meer toe te voegen, hoort zegt het voort. Laten we met elkaar een einde maken aan deze duistere praktijken door het gewoon niet meer te kopen! Deze onder de naam `vis` verkochte rommel is slecht voor uw smaakpapillen, slecht voor uw portemonnee (goedkoop blijkt duurkoop) en nog veel belangrijker slecht voor uw gezondheid en die van uw tafelgenoten! Met smakelijke en gezonde kookgroeten.

Geef een reactie