1. Home
  2. Artikelen
  3. Spreekbeurt Piraten

Spreekbeurt Piraten

van Arjen Diepenhorst (10 jaar)

Foto Asterix Hierzie je een tekening van zeerovers.... over zeerovers of piraten wil ik een spreekbeurt houden.

Bij het woord zeerovers denk je aan ruwe kerels, die met een mes tussen hun tanden aan boord van een veroverd schip springen. Ze dragen een smerige hoofddoek en een zwarte lap voor een oog. Dikwijls hebben ze een houten been. Of ze hebben een arm verloren in een gevecht. Aan het stompje is een ijzeren haak vastgemaakt.

In werkelijkheid zagen ze er vaak heel anders uit. Er waren boeven bij met een enkel scheepje, maar er waren ook deftige admiraals bij die de baas waren over een hele vloot. Denk maar aan Piet Hein of Michiel de Ruiter.

Bij de piraten zaten dus allerlei soorten mensen van arm tot schatrijk. Er zaten ook vrijheidsstrijders bij. De watergeuzen waren eigenlijk ook piraten die ons land hielpen bevrijden van de Spanjaarden in de 80 jarige oorlog.

Veel piraten waren bloeddorstige mensen, die nergens voor terugschrokken. Ze vielen schepen aan om de lading te stelen. Iedere zeeman was vroeger doodsbang voor deze piraten. Die met snelle zeilschepen voeren. De piraten hakten bij hun vijanden rustig een paar vingers af om een gouden ring te pakken te krijgen.

De meeste piraten waren vroeger gewone zeelieden. Maar ze kregen al gauw door dat je door een paar schepen te kapen veel rijker kon worden. Doordat ze heel goed konden zeilen konden ze hun slachtoffers makkelijk aanvallen.

Sommige landen gebruikten piraten om hun vijanden aan te vallen. Ze gaven dan de piraten hiervoor dan een brief mee waarin stond, dat ze de vijand aan mochten vallen. Zo'n brief heette een kaperbrief.

In de 80-jarige oorlog kon Nederland niet op tegen de Spanjaarden. Ze gaven een stel kapers of piraten kaperbrieven om de Spaanse schepen te laten aanvallen. Een deel van de buit moesten ze aan de regering geven. Piet Hein was zo'n kaper.

Gewone piraten die alleen maar roofden, konden als ze gepakt werden ter dood veroordeeld worden. Dit waren dan ook echte schurken. Die nergens om gaven.

Hoe ze vochten Er zijn enkele grote piratenschepen geweest, die zeer goed bewapend waren. Raleigh een Engelse kaperkapitein had een groot dubbeldeks schip met wel 70 kanonnen aan boord. De meeste piratenschepen waren erg klein. Toch konden ze ook grote successen behalen met deze kleine schepen. De Fransman Jean Bart had een oude visserschuit met 2 kanonnen. Daarmee bracht hij 10 Engelse schepen de haven van Duinkerken binnen.

De zeerovers waren echte waaghalzen. Ze waren bezeten van geld en hadden een sterke wil om te winnen. De schepen waren snel en makkelijk wendbaar. Ze hielden zich vaak voor hun vijand verborgen. Plotseling doken ze dan op. Voor de tegenstanders van de schrik bekomen waren en hun kanonnen klaar hadden staan werd hun schip al geenterd. Dat enteren gebeurde met lange touwen, waar enterhaken aan vast zaten. Die haken werden over de reling van het vijandelijke schip geworpen. Dan trokken ze dat schip naar zich toe. Als apen kropen de piraten over de entertouwen naar de tegenstanders. Met hun scherpe sabels, pistolen, messen en enterbijlen sprongen ze aan boord. In de gevechten van man tegen man waren ze veel sterker dan de kooplui en hun matrozen.

Van een bekende Duinkerkse kaper versloeg in zijn eentje 10 Engelse officieren.

De kapers waren wel zo slim om nooit oorlogsschepen aan te vallen. Dat vonden ze toch te gevaarlijk. Op hun schepen voerden ze zwarte vlaggen of vlaggen met doodskoppen, beenderen of geraamtes. Daarmee maakten ze de vijand ook aan schrikken.

Vaak hesen ze deze vlaggen pas vlak voor de aanval. En hadden ze daarvoor een gewone vlag in de mast hangen. Zo verasten ze vele schepen.

De zeeroverij is al heel oud. Al 2000 jaar geleden voeren er zeerovers op de Middelandse Zee. Dat was in de tijd van de Romeinen. Er was toen veel handel. Vele scheepjes met koopwaar voeren over de Middelandse Zee. Toen het te erg werd kreeg de Romeinse veldheer Pompejus de opdracht een einde aan de zeeroverij te maken. Hij had 500 schepen en 120.000 soldaten. Hiermee wist hij 20.000 piraten gevangen te nemen.

Honderden jaren later vielen de Noormannen of Vikingen schepen aan. Zelfs voeren ze rivieren op en plunderden de steden. Ook veel Nederlandse steden zijn geplunderd door de Noormannen. De Noormannen kwamen uit Noorwegen en andere Noordelijke landen. Ze plunderden zelfs Parijs en Rome. De Noormannen voeren met Vikingschepen waarop een drakekop stond. De mensen schrokken al als ze de schepen zagen.

Nadat Columbus in 1492 Amerika had ontdekt gingen veel Spaanse schepen naar Amerika om het land te veroveren. Heel veel schatten van goud en zilver wisten ze te stelen. Soms kraakten de houten schepen onder het gewicht van het gestolen goud, zilver en edelstenen. De piraten vonden het natuurlijk fantastisch om zulke schepen aan te vallen. Piet Hein was ook zo'n kaper. Hij veroverde een aantal Spaanse galjoenen die zilver vervoerden. Daarom zingen wij nu nog steeds. Hij heeft gewonnen de zilveren vloot van Spanje.

In Nederland kwam ook zeeroverij voor. De Friese piraat Grote Pier was de schrik van de Noordzee. In de 80 jarige oorlog hielpen de geuzen dit waren ook zeerovers Willem van Oranje in zijn strijd tegen de Spanjaarden. Ze voeren meestal met visserscheepjes. Als ze de kans kregen vielen ze de Spanjaarden aan, die nogal bang waren voor water. Willem van Oranje gaf de watergeuzen ook kaperbrieven mee. Een deel van de buit moesten ze aan Willem geven. De watergeuzen hielpen bijvoorbeeld om 1 april 1572 Den Briel te bevrijden van de Spanjaarden.

Later werden de watergeuzen echte zeerovers. Een zekere Symon de Danser afkomstig uit Dordrecht trok de Middelandse zee op. In Marseille stal hij een schip. Hij bemande dat schip met gespuis van allerlei slag.. Hij roofde wat hij kon. Hij kreeg de bijnaam kapitein Duivel en dat zegt wel genoeg. In korte tijd roofde hij 500 schepen....

In de loop van de vorige eeuw ging de zeeroverij snel achteruit. De schepen werden te snel. Ook kwamen er oorlogsvloten die zeerovers beschoten. In 1871 zonk het laatste echte piratenschip de Slangenarend. De laatste kapers waren er in de 1e wereld oorlog. Hierop voeren Duitse kapers.

Toen er vliegtuigen kwamen was het over met de piraterij.

Spreekbeurt over Piraten

Arjen Diepenhorst

Reacties (0)

Leuk artikel? Deel het
Laatste vragen
Laatst beantwoorde vragen
Meest bekeken
Dit artikel staat ook in de volgende kookgroepen:
kinder_kookcafe

kinder kookcafe

Top