Geschiedenis

http://webpaspoort.wereld.nl/wc_filewrapper?filetype=jpg&img=20020630103109.JPG)
">

Het prachtige kasteel…

De geschiedenis van Rhoon en het Kasteel van Rhoon in het bijzonder, laat zich het beste vertellen in het Klank- en lichtspel. Dit spektakel wordt regelmatig in het weekend getoond als het donker is. Aan de achterzijde van het Kasteel, is aan de andere kant van de vijver een tribune opgesteld, waar menig bezoeker dit schitterende schouwspel heeft mogen bijwonen.

Het klank- en lichtspel is opgebouwd uit negen taferelen over de geschiedenis van het dorp en het kasteel van Rhoon in de periode 1199 tot 1975. In het eerste deel vraagt de verteller zich af hoe de geschiedenis in Rhoon is begonnen. In de duisternis klinkt het geluid van water en wind. Plotseling klinkt er een trom en wordt de banier met het wapen van Holland op het dak van het kasteel verlicht. Een stem leest de oorkonde voor, waarin Dirk, Graaf van holland, de Zeeuwse landjonker Biggo van Duiveland beleent met land onder Pendrecht en het ambacht. In 1199 werd Rhoon dus een ambachtsheerlijkheid. De verteller verhaalt van Biggo als kruisvaarder op het eiland Rhodos en van de monniken van Sint Bavo die de eerste polder indijkten: Oud Rhoon. Ook de stem van de Heer van Putten, die de rechten van Biggo op het nieuwe land betwist, wordt gehoord. Het tafereel eindigt met een gevecht tussen de Van Duivelands en de Van Puttens, een strijd die in het voordeel van Biggo beslist wordt. Tot het jaar 1963 zouden de Van Duivelands over Rhoon blijven heersen.

In het tweede tafereel gaat de verteller in op het jaar 1296. Het jaar waarin Floris de Vijfde door de edelen in Muiden werd vermoord. Boudewijn van Rhoon stond aan de kant van de jonge Graaf Jan van Holland, de zoon van Floris de Vijfde. Hij spoort zijn mannen aan de tegenstanders van de graaf het land uit te jagen. De verteller zegt dat Boudewijn van Rhoon. Zijn kleinzoon Pieter neemt de macht in een lange rij Heren van Rhoon die allemaal Pieter heetten.

De bouw van het Kasteel in het jaar 1433 op de huidige plek komt in het derde tafereel aan bod. Dat gebeurde na de rampzalige St. Elizabeth’s vloed in het jaar 1421. Onder de Heer Pieter III van Rhoon werd, onder protesten van de dorpelingen, veel ingepolderd. Daartoe ontstonden onder meer de Tijsjesdijk en de Rijsdijk. Rhoon bestrijkt nu een veel groter gebied. De verteller maakt in het vierde deel duidelijk dat Heer Pieter III van Rhoon een machtige man was. Hij trouwde met een Rotterdamse, Margaretha van Weena uit het machtige geslacht van de Boksels. De bruiloft wordt in het kasteel uitbundig gevierd. De dorpelingen leveren kritiek op de levensstijl van hun Heer. Zij moeten zich rot werken en de heren op het Kasteel vieren maar feest. In het vijfde tafereel worden de plunderingen in 1489 door de Hoekse benden onder Jonker Frans van Brederode en Dani I Lepellank belicht. De dorpelingen zitten in de herberg en zien het onheil met schrikt naderen. Onder het gejuich van de aanvallers bezwijkt de poort van het kasteel. Het kasteel begint te branden in een rode vuurgloed. Dan roept een dorpeling: ‘De Heer van Rhoon vlucht te paard’. De Heer Pieter wist het vege lijf te redden maar de waardevolle beleningsoorkonden die hij had meegenomen, gingen uiteindelijk toch door een brand in Scheveningen verloren. Oud en der dagen zat doet Pieter van Rhoon afstand ten behoeve van zijn zoon.

In het tijdperk van de Republiek der Zeven Verenigde Provincien belandt men in het zesde tafereel. De kerk in Rhoon wordt voortaan door de Protestanten gebruikt, maar de Van Duivelands op het kasteel blijven katholiek. Niemand legt hen een strobreed in de weg. Pieter de Zevende van Duiveland van Rhoon laat in 1598 na een overstroming het kasteel herbouwen, grotendeels in de vorm zoals het er nu nog staat. De katholieke Heren van Rhoon blijven de protestantse dominee benoemen. Dat levert problemen op. Heer Pieter de Zevende benoemt als dominee Adriaan Joriszoon Smout, maar daar zijn de Kerkraadsleden het niet mee eens. Heer Pieter blijft echter op zijn heerlijke rechten staan en zet door. In die tijd ontstonden er alleen om het geloof problemen op het kasteel. De financiele positie van de Heren van Rhoon verslechtert. Om uit de geldzorgen te komen huwt Pieter de Negende van Rhoon de rijke Caterina Theresia de Bruxelles. Maar dat bleek geen succes. Catharina was behoorlijk aan de drank en zij hield niet van kinderen. Het geld van Catharina was uiteindelijk ook niet voldoende om de Van Duivelands uit de financiele zorgen te helpen, zodat zij gedwongen werden de Hoge Heerlijkheid en het kasteel te verkopen. Een nieuwe heer, Hans willem van Bentinck, vriend van stadhouder-Koning Willem III, kocht het kasteel voor de som van 145.000 gulden.

De tijd van de Bentincks (zevende tafereel) breekt aan. Willem de Derde van Oranje en Hans Willem Bentinck beraadslagen in het kasteel van Rhoon over de overtocht naar Engeland, die daar uiteindelijk leidde tot de Glorious Revolution en het op de Engelse troon komen van Willem en Mary. Hans Willem van Bentinck werd de eerste Graaf van Portland (de Portlandpolder in Rhoon is naar hem vernoemd). Zijn vrouw Anna stierf in Engeland. Zij werd eerst begraven in de kerk in Rhoon. Groot diplomaat en veldheer Hans Willem Bentinck hertrouwt met Jane Martha Temple, die de stammoeder word van de volgende Bentincks van Rhoon en Pendrecht. De Bentincks zaten weinig in Rhoon en als ze kwamen dan was het om er te jagen. In 1704 werd Bentinck’s zoon Willem in Engeland geboren. Hij was evenals zijn vader een diplomaat en stond in dienst van Stadhouder Willem IV. Hij was de tweede Bentinck van Rhoon. In het jaar 1830 (achtste tafereel) zijn de Bentincks uit geldnood gedwongen het kasteel te verkopen. Koper is de Rotterdamse reder en koopman Antonie van Hoboken. Zo eindigt ook het Bentincktijdperk op een weinig krijgshaftige manier. Ook het Hoboken-tijdperk loopt ten einde (1830-1969). In het negende tafereel is de bezoeker in de zeventiger jaren beland. In 1975 vond de restauratie van het kasteel plaats door de nieuwe eigenaresse, de Stichting Kasteel van Rhoon.

Maar de verteller vergeet niet te wachten over wat er in de oorlogsjaren met het kasteel gebeurt is. Het werd grondiger dan ooit geplunderd en vernield door Duitse soldaten, van wie een enkel na de bevrijding in de kerker onder het kasteel belandde. Verder gaat de verteller in op de snelle economische ontwikkeling van de laatste decennia die ook rond het kasteel hevig zijn sporen nalaat. Alle personen uit het verleden zijn verdwenen en het kasteel heeft nu als een oase van rust en charme in het geindustrialiseerde Rijnmondgebied een aan onze tijd aangepaste bestemming gevonden. Namelijk, een restaurant met een op en top gastronomische keuken.

Het Kasteel van Rhoon
Dorpsdijk 63
3161 KD Rhoon
tel 010 – 5018896
fax 010 – 5067259

Restaurant Ad Janssen is van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf 11.30 uur.

Op zaterdag gaat het restaurant om 17.30 uur open, op zondag om 12.00 uur.

De keuken sluit om 22.00 uur. Reservering verdient aanbeveling.

Ga voor de prachtige site van het Kasteel van Rhoon naar de bron van dit artikel: http://www.hetkasteelvanrhoon.nl